Hyran år 2020

Hösten 2018 förhandlade vi med Hyresgästföreningen och kom överens om ett tvåårsavtal. Nu när år två närmar sig, det vill säga 2020, vill vi påminna våra hyresgäster om vad som bestämdes.

Hyran kommer att höjas med 1,75% för 2020.

För dig som hyr en bilplats (garage, motorvärmare eller p-plats) höjs månadsavgiften med 25kr/månad för bilplatsen.

För dig som bor på följande adresser ser det något annorlunda ut:
Kastanjevägen 2-36, Kastanjevägen 3-55, Edsgatan 1B-C, Ringaregränd 14 och Hagtornsgatan 3-10. Se information längre ner på sidan.

På hyresavin som du redan fått antingen digitalt eller i din brevlåda ser du hyran som gäller från och med 1 januari.

Om du har några frågor med anledning av din nya hyra är du välkommen att höra av dig till vår VD Gunnar Johansson

Tel: 0521-260 260
E-post: info@vanersborgsbostader.se

För dig som bor på följande adresser ser det något annorlunda ut:

Kastanjevägen 2-36

Utöver höjningen på 1,75 % blir det en extra höjning med 150 kr/månad för 2019 och sedan ytterligare 150 kr/månad för 2020.

För dig kommer hyran att höjas med 1,75% för 2020 enligt förhandlingar 2018
+ 150 kr enligt förhandling 2018

På hyresavin som du idag fått i din brevlåda ser du hyran som gäller från och med 1 januari. Såhär har vi räknat: Din hyra 2019 x 1,0175 + 150 = din hyra 2020

Kastanjevägen 3-55

För alla våra hyresgäster på Kastanjevägen blir det utöver detta en extra höjning med 150 kr/månad för 2019 och sedan ytterligare 150 kr/månad för 2020.

Dessutom tillkommer en höjning för dig på Kastanjevägen 3-55 på 90 kr/månad då vi byggt en ny tvättstuga.

För dig kommer hyran att höjas med 1,75% för 2020 enligt förhandlingar 2018
+ 150 kr enligt förhandling 2018
+ 90 kr för bygge av ny tvättstuga

På hyresavin som du idag fått i din brevlåda ser du hyran som gäller från och med 1 januari. Såhär har vi räknat: Din hyra 2019 x 1,0175 + 150 + 90 = din hyra 2020

Edsgatan 1B-C, Ringaregränd 14 och
Hagtornsgatan 3-10

För dig som bor på Edsgatan 1B-C, Ringaregränd 14 och Hagtornsgatan 3-10 blir det ingen hyreshöjning på lägenheten för 2020.