Testa på innebandy på påsklovet

Den 14 april är det åter igen dags för vår prova-på-dag i innebandy. Prova-på-dagen är för våra yngre hyresgäster mellan 9 och 13 år och kräver inga förkunskaper. Ta med dig inneskor. IBK har klubbor.

Det är IBK Vänersborg som håller i aktiviteten och Vänersborgsbostäder bjuder på mellanmål.

Tid och plats:
Onsdag 14 april
Kl. 13.00 Samling i IBKs klubblokal i A-hallen, Idrottshuset
Samling i IBKs klubblokal i Idrottshuset, spel i A-hallen, fika.
Kl. 15.00 Avslutning

Aktiviteten är gratis och du behöver inte anmäla dig i förväg.
Kom till A-hallen i Idrottshuset kl. 13.00, så får vi en kul dag tillsammans!

Har du frågor? Kontakta oss gärna!

Fredrik Mattsson, tel. 0521-88 88 68, IBK Vänersborg