Hälsning från vår VD Gunnar Johansson


Bästa hyresgäst/kund,

Jag ber dig läsa dessa rader som handlar om våra rutiner för allas säkerhet och hälsa med hänsyn till coronaviruset (Covid-19). När du bor hos oss, eller bara vistas i någon av våra lokaler, så är din och våra medarbetares hälsa av största vikt.

Vi på Vänersborgsbostäder bevakar löpande utvecklingen av situationen Covid-19. Vi följer de riktlinjer som ges av Folkhälsomyndigheten och Vänersborgs kommun och agerar i enlighet med de rutiner som vi har upprättat.

Vår personal har fått tydliga riktlinjer för att undvika eventuell smittspridning och jag har fullt förtroende för deras kunskap och omdöme för att skapa ett tryggt boende även i denna situation.

  • Alla personal har fått information om Covid-19.
  • Vi ser dag för dag över våra rutiner för att kunna agera på ett säkert sätt utifrån både din och personalens synpunkt.
  • Vi har ett ökat fokus på handhygien för vår personal och våra besökare. Vi tar inte längre i hand och vi håller oss på avstånd.

Än så länge löper verksamheten på som vanligt, men vi kan komma i ett läge då delar av personalstyrka är sjukskriven och jag ber då om er förståelse för att saker kan ta tid och att öppettider kan komma att begränsas. De flesta ärenden går att lösa via nätet https://vanersborgsbostader.se/ och per telefon tel. 0521–260 260

Vi uppdaterar löpande på hemsidan, Facebook och Instagram. Följ oss gärna där för att få de senaste nyheterna.

Med vänliga hälsningar,

Gunnar Johansson, VD, Vänersborgsbostäder