Vi byter app för SMS-parkering för besökare

Vi har ett nytt företag som ska sköta SMS-parkering åt oss. Det heter Easypark och det är nu deras app som ska användas för att parkera via SMS.

Varför detta byte?
Vänersborgsbostäder har ett avtal med företaget Avarn, som sköter parkeringsövervakningen när det gäller våra besöksparkeringar. Avarn har nu upphandlat ett nytt underavtal med företaget Easypark, som nu ska sköta om denna uppgift åt oss.

Måste jag byta app nu?
Du behöver inte byta app med en gång, men det kommer att bli nödvändigt senare. Till att börja med kommer båda apparna att fungera och skyltningen kommer att vara dubbel. Som tidigare fungerar det också att parkera med en SMS-tjänst. Hur man går tillväga finns att läsa på skyltarna vid respektive besöksparkering.

Vilka kvarter berörs?

 • Adolf Andersohnsgatan 7-11
 • Agnesborgsvägen 1-95
 • Almgatan 82-220
 • Björkholmsgatan 16-34
 • Drottninggatan 42, Östergatan 24-26
 • Duellvägen 10-108
 • Enebacksgatan 1-51
 • Kastanjevägen 2-36
 • Kastanjevägen 3-55
 • Kastanjevägen 42-96
 • Landerivägen 14-40
 • Marierovägen 45-185
 • Poppelvägen 13-33
 • Skogsvägen 35-37, Åkervägen 4