Hyrorna för 2021 och 2022 är klara

Vänersborgsbostäder och Hyresgästföreningen har i förhandlingar kommit överens om hyresnivåer för 2021 och 2022.
De nya hyrorna kommer att stå på den avi som skickas ut till hyresgästerna denna vecka.

Vi är nöjda med att kunna träffa ett längre avtal så hyresgästerna kan överblicka sina boendekostnader under de kommande två åren. Det är främst taxeökningar på vatten och avlopp, fjärrvärme samt ökade kostnader för reparationer och underhåll som får ett genomslag på hyran de kommande 2 åren.

Hyrorna höjs enligt följande:

2021
Bostadshyrorna på höjs med 0,95% från 1 januari 2021

Undantag är:

  • Bostadshyrorna på Storegårdsvägen 13A-M blir oförändrade 2021
  • Bostadshyrorna på Björkholmsgatan höjs med 1,3% från 1 januari 2021
  • Bostadshyrorna på Belfragegatan 34 höjs med 1,3% från 1 januari 2021

2022
Bostadshyrorna höjs med 1,5% i genomsnitt från 1 januari 2022

Garage och p-platser
Avgifterna för garage, p-platser och ladd-platser ökar med 25 kr/månad 2021