Så jobbar vi vid snö och halka

Nu är snön här och vi vill därför förklara hur vi bäst fördelar våra resurser då.

Vi har både egna och inhyrda snöröjningsmaskiner.

Prioriteringar

När det kommer snö eller uppstår halka försöker vi prioritera de områden där man har störst behov av att komma fram. Det är framför allt våra vård- och omsorgsfastigheter som ligger tidigt i vår prioritering. Därefter röjer vi så att det ska gå att komma fram och ut till parkeringsplatser och garage i våra bostadsområden. Entréer och källartrappor kommer därefter. Sist och vid behov kommer cykelställ och piskställningar.

Först öppnar vi upp områdena

Till att börja med prioriterar vi att ”öppna upp” område efter område. Om det behövs, så kommer vi tillbaka och finjusterar senare.

Då sätter vi igång

När det börjar snöa startar vi med snöröjningen så snart som möjligt.

Har du cykel?

Om du inte använder cykeln vintertid är det bra om den ställs in i cykelrummet om det finns något sådant i kvarteret. Detta underlättar vid snöröjningen.

Har du några frågor eller synpunkter angående vår snöröjning är du alltid välkommen att prata med din fastighetsvärd.

Med snöiga hälsningar från Förvaltningen