En timmes gratis parkering för besökare

Från den 15 oktober går vi från fyra timmars gratis besöksparkering till en timme. Efter den första gratistimmen kostar det 5 kr/timme att parkera. Vid dygnsuppställning kostar platsen 75 kr/dygn. Mer om parkering för besökare hittar du här.