Elisabeths Port - källaren är klar!

Den sista trapphusväggen är gjuten, jorden runt omkring läggs tillbaka eller fraktas bort. Här i källaren kommer det att finnas rum för ventilation, el, värme cyklar och vanliga förråd.

Läs mer om bygget i vårt nyhetsbrev!