Elisabeths Port får ett konstverk

Vi vill sprida Elisabeth Anrep-Nordins historia och ett konstverk vid huset på Elisabeths Port är ett sätt att göra detta. Konstverket ”Karusell” av Roland Persson utgår från en historisk bild, som visar en slags karusell som barnen lekte med.

Konstverket kommer att gjutas i brons och blir ungefär tre meter i diameter. Besökaren kommer att kunna sitta i konstverket och titta på detaljerna som på olika sätt har att göra med berättelsen om Elisabeth. Det kan upplevas med många olika sinnen, bland annat kommer en bok med läsbar punktskrift att finnas avgjuten.

Roland Persson kommer att jobba med sitt konstverk jämsides med att huset byggs och tar form. När de första hyresgästerna flyttar in sommaren 2023 ska även konstverket vara klart.

Roland Perssons skiss på konstverket Karusell

Historisk bild på karusell, Vänersborgs museum