Hyresgästenkät utskickad

Nu har 3000 hyresgäster fått ett mail eller SMS med vår hyresgästenkät! Svaren ligger till grund för hur vi planerar och prioriterar vårt arbete de närmaste åren. Nu har du chansen att berätta vad du tycker om ditt boende!
Om du inte tillhör de som får svara detta år, så kommer din chans nästa omgång.