Sista chansen att svara på hyresgästenkäten

Idag är det sista dagen att svara på vår hyresgästenkät. Vi har skickat ut den till 3000 hyresgäster via mail eller SMS! Svaren ligger till grund för hur vi planerar och prioriterar vårt arbete de närmaste åren. Nu har du chansen att berätta vad du tycker om ditt boende!
Om du inte tillhör de som får svara detta år, så kommer din chans nästa omgång.