Hyrestidens slut

 

Personuppgiftsbehandling - när hyresförhållandet är slut

När vårt mellanvarande avtal upphör kommer personuppgifterna hanteras på följande sätt. Uppgifterna sparas så länge vi har en laglig grund för vår behandling. Exempelvis säger bokföringslagen att vi måste spara uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, t.ex betalningar, i sju år inklusive innevarande år.

Vi är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag och omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att vi bevarar allmänna handlingar i vårt arkiv. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till oss eller handlingar vi själva upprättar, t.ex. hyresavtal. Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter enligt vår dokumenthanteringsplan.

När vi inte har en laglig grund för att hantera personuppgifterna kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.