Jag är sökande


Personuppgiftsbehandling när du söker lägenhet, bilplats eller lokal

När du söker lägenhet/bilplats/lokal hanterar vi nedanstående uppgifter. I samband med att du erbjuds lägenhet kommer vi även hantera ytterligare information. Det innebär att vi då gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss.

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

• Identitetsuppgifter, t.ex. namn, kundnummer och personnummer

• Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress, lägenhetsnummer och telefonnummer

• Ansökningsuppgifter, t.ex. uppgift om sökt lägenhet, storlek, arbetsgivare, inkomst, referens från arbetsgivare, referens från hyresvärd, medsökande, borgensman uppgifter från kreditupplysningsföretag, inkassobolag och Kronofogdemyndigheten.

Behandlingen är nödvändig för att

tillgodose vårt berättigade intresse av att erbjuda lägenhet/bilplats/lokal i enlighet med vår uthyrningspolicy.


Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö. Om du inte önskar stå kvar i kön kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter. Om du inte uppdaterar din profil på hemsidan minst en gång var tolfte månad kommer vi rensa bort och radera dina personuppgifter. När du tecknar avtal med oss kommer ansökningsuppgifter ovan att raderas efter 12 månader.

Vi är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag och omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att vi bevarar allmänna handlingar i vårt arkiv. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till oss eller handlingar vi själva upprättar, t.ex. hyresavtal, brev och intyg. Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter i handlingar enligt vår dokumenthanteringsplan.