Under hyresförhållandet

 

Personuppgiftsbehandling under hyresförhållandet

Hyresavier/betalning

Under hyresförhållandet behandlar vi dina personuppgifter exempelvis när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi till dig skickar information som du behöver.

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

• Identitetsuppgifter, t.ex. namn, kundnummer och personnummer

• Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress, lägenhetsnummer och telefonnummer.

• Betalningsuppgifter, t.ex. grundhyra, tillval, borgensman, betalningshistorik, förbrukningsuppgifter vid Individuell mätning och debitering

 

Behandlingen är nödvändig för att

fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart.

 

Felanmälningar/underhåll/tillval och reparationer

Om något behöver repareras eller underhållas i din lägenhet eller i fastigheten behandlas dina uppgifter för att vi ska kunna genomföra åtgärden. Likadant gäller om du beställer tillval. Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan t.ex. gälla en hantverkare eller entreprenör som ska reparera något i din lägenhet.

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

• Identitetsuppgifter, t.ex. namn, kundnummer och personnummer

• Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress, lägenhetsnummer och telefonnummer.

• Uppgifter vid fel i lägenhet/fastighet, t.ex. typ av fel, uppgift om husdjur, om huvudnyckel får användas, önskvärd tidpunkt för besök, ytterligare kontaktpersoner.

• Betalningsuppgifter, t.ex. grundhyra, och betalningshistorik.

 

Behandlingen är nödvändig för att

fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart.

 

Elektroniska nycklar

I många av Vänersborgsbostäders fastigheter använder vi oss av så kallade elektroniska nycklar (även kallade ”tags” eller brickor). I det elektroniska nyckelhanteringssystemet lagras dina/era dörröppningar i 2 veckor för tekniskt underhåll och felsökning och bokningsloggarna från tvättstugan i 4 veckor. Dessa händelser är en form av personuppgifter. På vissa adresser finns möjlighet att lägga in namn och telefonnummer på porttavlan/porttelefonen eller vid dörren. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Polisen vid en eventuell brottsutredning.

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

• Identitetsuppgifter, t.ex. namn, kundnummer och personnummer

• Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress, lägenhetsnummer och telefonnummer

• Elektroniska nyckeluppgifter, t.ex. tvättid, passertid, bokning av övernattningslägenhet

 

Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att du/ni ska kunna öppna de dörrar som har elektroniskt lås eller boka tid i tvättstuga eller övrigt.

 

Kundundersökningar, bostadsmöten, marknadsföring av produkter och tjänster

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kan också komma att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse TV/bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

• Identitetsuppgifter, t.ex. namn, kundnummer och personnummer

• Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress, lägenhetsnummer och telefonnummer

 

 

Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig

 

Utebliven betalning/inkasso, skadegörelse och störningar

Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det t.ex. förekommer kommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan i dessa fall också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

• Identitetsuppgifter, t.ex. namn, kundnummer och personnummer

• Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress, lägenhetsnummer och telefonnummer

• Betalningsuppgifter, t.ex. grundhyra, tillval, borgensman, betalningshistorik.

• Störningsuppgifter, t.ex. datum, klockslag och typ av störning.

• Skador i lägenheten, t.ex. besiktningsprotokoll med typ av skada, foto.

Behandlingen är nödvändig för att vi

ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser

som vi har.

 

Övrigt om personuppgifter under hyresförhållandet

Samtliga uppgifter ligger kvar så länge som ditt hyresförhållande med oss kvarstår. Vissa uppgifter såsom uppgifter vid fel i lägenhet och störningsuppgifter rensas när det inte finns en befogad anledning att behålla uppgiften eller i enlighet med vår branschpraxis.

Personuppgiftsbiträden för behandling av dina personuppgifter kan användas för bank och posttjänster, TV/bredband, el, inkasso eller ett företag som sköter våra IT-system. Endast de uppgifter som är relevanta för att biträdet ska kunna fullfölja sina uppgifter kommer att lämnas ut.

Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut.