Klimat och hållbarhet

På Vänersborgsbostäder jobbar vi kontinuerligt med klimatfrågor och med att energianpassa våra boenden för att möta framtiden på ett hållbart sätt. Detta innebär att vi till exempel jobbar med att effektivisera el, vatten och värme.

Värme

När det kommer till värme och ventilation så jobbar vi med injustering av värme för att hålla en jämn temperatur och jämnt luftflöde i våra fastigheter. Detta innebär att temperaturerna justeras upp för de som har det kallt samt justerar ner det för de som har det varmt.

På de hus det är möjligt styrs vår ventilation automatiskt av utetemperaturen, för att varmluften från våra boenden inte ska slösas under kallare dagar. På så sätt anpassas luftflödet efter klimatet utanför lägenheten Vi har även installerat värmepumpar på några hus, allt för att minska energiförbrukningen.

Vatten

För att spara in på vattenförbrukningen så installerar vi pelatorer i alla blandare, dessutom ser vi till att de toalettstolar som installeras är av modeller som sparar på vattnet.

Energisparande renoveringar

Vid byte och renoveringar av utsidan på våra hus ser vi till att använda energisparande material. Detta innebär bland annat att vi använder material som isolerar väl så att mindre värme går till spillo. Vi renoverar även våra tvättstugor och byter ut gamla energislukande maskiner mot moderna miljövänliga.

Ljuskällor och lampor

För att minimera energiåtgången från ljuskällor och lampor så byter vi kontinuerligt till mer strömsnåla alternativ. Dessutom jobbar vi för att minska drifttiden genom att installera rörelsedetektorer på platser där detta är möjligt.

Solenergi

I Frändefors har vi ett projekt där vi använder solenergi för att värma upp vattnet.

På Niklasbergs boende monterade vi under 2018 solpaneler.

På Kastanjevägen monterar vi under 2019 150 solpaneler.

Vi ser kontinuerligt över våra fastigheter för att se om de passar för montering av solcellspaneler.

Molok - det nya sopsystemet

Vi installerar löpande ett nytt sopsystem som heter Molok. Systemet bygger på nedgrävda behållare som effektiviserar hantering och transportering av sopor och avfall. Med ett Moloksystem behöver sopbilen inte köras in på gården, dessutom behöver inga kärl släpas fram och tillbaka över gården. En fördel för de boende är att de slipper lukten från soporna.