Nu är Vänersborgsbostäder kranmärkt!

Vänersborgsbostäder väljer kranvatten framför flaskvatten. Vår arbetsplats och våra möten är fria från flaskvatten. Vänersborgs kommun har ett bra och gott dricksvatten som vi kan vara stolta över. Det finns inga eller få anledningar till att servera annat vatten än det kommunala kranvattnet.

Därför har vi valt att kranmärka vår arbetsplats. Kranmärkning är en nationell hållbarhetsmärkning för företag och verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten.

Genom att välja kranvatten så minskas både utsläpp från transporter och användningen av plast.

  • Att producera och leverera en liter förpackat vatten kräver minst 300 gånger mer energi än att tappa upp en liter vatten från kranen.
  • Kranvatten är 250 gånger billigare än en flaska vatten i butik.
Logotyp för Kranmärkt

Vad är Kranmärkt?

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning som innebär att en verksamhet väljer kranvatten istället för flaskvatten och serverar kranvatten på arbetsplatsen och under till exempel möten och konferenser. Tanken bakom hållbarhetsmärkningen är bland annat att inspirera och få fler att göra hållbara och miljömedvetna val genom att slopa flaskvattnet, vilket bland annat minskar både avfall och utsläpp

Kostnadsbesparing och miljövinst

  • Visste du att flaskvatten köpt i affären kostar från 19,92 kronor per liter medan kranvattnet kostar 0,030 kronor per liter. Kranvatten är dessutom lokalproducerat och levereras direkt till din kran.

  • Väljer du kranvatten framför flaskvatten kommer du inte bara att spara pengar, utan du bidrar också till en stor miljövinst.

  • Flaskvatten transporteras med bil, båt, flyg eller tåg. Transporten av 1 liter förpackat vatten ger upphov till mer än tusen gånger större koldioxidutsläpp än samma mängd kranvatten.

  • Produktionen av flaskor och omhändertagandet efter användning innebär stora kostnader och resurser. Produktion av 1 liter flaskvatten kräver otroliga 300 gånger mer energi än produktionen av samma mängd kranvatten.