Kundundersökning

Vartannat år gör vi en kundundersökning. Svaren ligger till grund för hur vi planerar och prioriterar vårt arbete de närmaste åren. Svaren och vår planering sammanställs i tidningen Check, som postas hem till alla våra hyresgäster.

Här kan du läsa Check.