Om Vänersborgsbostäder

Vänersborgsbostäder är det kommunägda bostadsföretaget i Vänersborg. Vi spelar en betydande roll i kommunens utveckling med vårt stora utbud av bostäder och lokaler.

Med våra 3 250 lägenheter och drygt 6000 hyresgäster är vi den största aktören på Vänersborgs bostadsmarknad. Ungefär var sjunde vänersborgare bor hos oss.

Vi erbjuder bostäder av varierande storlek och utförande runt om i Vänersborgs kommun. De flesta hittar du i Vänersborgs tätort, men vi har också fastigheter i Vargön, Brålanda och Frändefors. Cirka 450 av våra bostäder är omsorgslägenheter.

Dessutom hyr vi ut lokaler av olika storlek. Allt från större företags- och affärslokaler, till källarlokaler som kan passa till exempelvis föreningar. Vi hyr även ut mindre förråd.

På Vänersborgsbostäder jobbar ett 60-tal personer. Vi vet att en bra bostad är en förutsättning för ett bra liv. Därför är vårt mål att i alla lägen ge en bra service och ha nöjda hyresgäster.

Vår affärsidé

AB Vänersborgsbostäder skall erbjuda bostäder och lokaler med den service och kvalitet som hyresgäster efterfrågar och är beredda att betala för.

Vår vision

Vår vision är att "Vänersborgsbostäder ska bli det mest hållbara och attraktiva boendet i Vänersborg".