Organisation 

Vänersborgsbostäder ägs helt och hållet av Vänersborgs kommun. Således är vår styrelse tillsatt av kommunfullmäktige och speglar dess politiska sammansättning.

Bolagets ledningsgrupp består av vd, tillsammans med ekonomichef, förvaltningschef och marknadschef.

Vårt huvudkontor ligger på Vallgatan 13 i centrala Vänersborg. Här hittar du också vår bobutik, våra uthyrare, vår reception och våra administrativa enheter.

Styrelse

AB Vänersborgsbostäder ägs till 100 procent av kommunen. Styrelsen har lagt fast en vision för bolaget som innebär att ”AB Vänersborgsbostäder skall skapa värden i våra fastigheter som gör oss marknadsledande avseende glädje, trygghet och variation. Men kunden i centrum.”

Styrelsen, som är utsedd av Vänersborgs kommunfullmäktige, har nedanstående sammansättning.

Ordinarie ledamöter:

 • Carl-Ewert Berg (KD)
 • Dan Åberg (M)
 • Anders Strand (SD)
 • Christin Slättmyr (S)
 • Jörgen Hellman, ordförande (S)

Suppleanter:

 • Jan Carlstein (L)
 • Ann-Helen Selander (M)
 • Ola Wesley (SD)
 • Henrik Jansson (C)
 • Hans Norén (S)

Ledningsgrupp

 • Gunnar Johansson, VD
 • Staffan Hummerhielm, Ekonomichef
 • Urban Jonsson, Förvaltningschef
 • Peter Laang, Kundservicechef

VD/Stab

Gunnar Johansson

VD

0521-260 265

Anna Blomberg

HR- och löneansvarig

0521-260 266

Åsa E Johansson

Kommunikatör

0521-260 284


Ekonomi

Staffan Hummerhielm

Ekonomichef

0521-260 267

Maritha Hansson

Ekonom

0521-260 263

Hans Johansson

Redovisningsekonom

0521-260 268

Lena Hjern

Hyresassistent

0521-260 285


Kundservice

Peter Laang

Kundservicechef

0521-260 283

Monica Svensson

Uthyrare

0521-260 281

Jenny Åberg

Uthyrare

0521-260 282

Carina Hansson

Uthyrare

0521-260 287

Christine Andrén

Växel/Reception

0521-260 260

Lise Paulsen

Felanmälan

0521-260 260

Katarina Lidell

Värd trygghetsboende

0521-260 260


Förvaltning

Urban Jonsson

Förvaltningschef

0521-260 276

Jan-Eric Borgmalm

Underhållsansvarig

0521-260 277

Marita Borgmalm

Förvaltningssekreterare

0521-260 278

Jerker Emanuelsson

Projektledare

0521-260 269

Tomas Magnusson

Fastighetssupport

0521-260 292

Fuad Hasanic

Besiktningsman

0521-260 295

Yvonne Jakobsson

Besiktningsman

0521-260 296

Philip Regeskog

Besiktningsman

0521-260 291

Åsa Johansson

Ombyggnadskoordinator

0521-260 297

Daniel Regeskog

Trivsel- och trygghetsvärd

0521-260 298

Peter Joanzon

Förvaltare

0521-260 279


Fastighetsvärd/Reparatör/Skadetekniker

Eddy Adielsson

Reparatör

0521-260 260

Erdjan Aliti

Reparatör

0521-260 260

Fredrik Anehagen

Fastighetsvärd

0521-260 260

Leyli Arab

Fastighetsvärd/tolk

0521-260 260

Anders Axelsson

Reparatör

0521-260 260

Peter Cintala

Fastighetsvärd

0521-260 260

Mats Ericsson

Fastighetsvärd

0521-260 260

Nicklas Hansson

Fastighetsvärd/reparatör

0521-260 294

Fadil Hasanic

Fastighetsvärd

0521-260 260

Andreas Johansson

Reparatör

0521-260 260

Viktor Johansson

Fastighetsvärd

0521-260 260

Henry Jylkkä

Fastighetsvärd

0521-260 260

Peter Larsson

Fastighetsvärd

0521-260 260

Andy Magnusson

Fastighetsvärd

0521-260 260

Conny Sjöberg

Fastighetsvärd

0521-260 260

Mirsad Skornja

Fastighetsvärd

0521-260 260

Peter Chongthep Stalfors

Reparatör

0521-260 260

Tony Olsson

Skadetekniker

0521-260 260

Petra Gren

Fastighetsvärd

0521-260 260

Jenny Andersson

Fastighetsvärd

0521-260 260

Michel Borg

Fastighetsvärd

0521-260 260


Fastighetsservice

Kristian Andersson

Chef Fastighetsservice

0521-260 271

Conny Ericsson

Maskinförare

0521-260 260

Jimmy Hjoberg

Maskinförare

0521-260 260

Filip Strömqvist

Maskinförare

0521-260 260

Kenny Stam

Drifttekniker

0521-260 260

Mathias Thunberg

Drifttekniker

0521-260 260

Lars Granberg

Elektriker

0521-260 260

Georg Johansson

Elektriker

0521-260 260

Erik Björestad

Reparatör

0521-260 260

Ingemar Johansson

Reparatör

0521-260 260

Niklas Larsson

Reparatör

0521-260 260

Tom Marberg

Reparatör/bygg

0521-260 260

Joel Sandkvist

Reparatör/bygg

0521-260 260

Carl-Göran Sjöö

Reparatör/bygg

0521-260 260

Henrik Jacobsen

Elektriker

0521-260 260