Samhällsnytta 

Vänersborgsbostäder är ett allmännyttigt kommunalt bolag som ägs av Vänersborgs kommun. Vår huvuduppgift är att främja bostadsförsörjningen i kommunen och med det följer att vi tar ett socialt ansvar och bidrar till goda levnadsvillkor för alla som bor och verkar i Vänersborg.

En del av den samhällsnytta vi bidrar till kan sammanfattas i följande delar;

Hjälpande händer

Hjälpande händer är en fritidsklubb, vars verksamhet syftar till att skapa en positiv inställning till mångfald. Vänersborgsbostäder är med och finansierar det här projektet på Torpaområdet tillsammans med Vänersborgs kommun.

Exempel på områden Hjälpande händer jobbar med är integration, jämställdhet, främlingsfientlighet, attityder och kulturmöten. I den dagliga verksamheten ingår också läxhjälp, teater och dans, teckenspråksundervisning samt lek och spel.

Under ett år har verksamheten cirka 9 000 besökare under sina cirka 200 dagar med öppet. De flesta är barn i åldern 5-13 år.

Sommarjobb/praktikplatser

Det är viktigt att dagens ungdomar får chansen att bekanta sig med arbetsmarknaden. Därför försöker vi på Vänersborgsbostäder bidra med både praktikplatser och sommarjobb.

Ett normalt år brukar cirka 30 elever i åldern 15 år och uppåt få chansen att göra korttidspraktik hos oss. Oftast får ungdomarna då känna på arbetsuppgifter inom fastighetsskötsel samt olika hantverksyrken.

Sommartid brukar vi erbjuda ett 30-tal ungdomar sommarjobb. Även då handlar det mycket om fastighetsskötsel, gräsklippning och målning. De insatser ungdomarna gör är mycket värdefulla för Vänersborgsbostäder.

Bosam

Under flera år har vi samarbetat med socialförvaltningen för att motverka hemlöshet. På det här sättet medverkar vi till att människor som inte uppfyller kraven för att få ett eget lägenhetskontrakt ändå kan få ett boende under kontrollerade former.

Vård och omsorg

Vänersborgsbostäder har sedan 1998 ett antal blockhyresavtal med socialförvaltningen i Vänersborg. Genom ett nära samarbete har vi samverkat för att skapa trygga, flexibla och attraktiva fastigheter för boende och personal.

Blockförhyrningen innebär att socialförvaltningen hyr ut lägenheterna i andra hand till de boende. För att få hyra en lägenhet krävs i de flesta fall ett biståndsbeslut.

En annan faktor att ta hänsyn till för Vänersborgsbostäder är att cirka 25 procent av våra hyresgäster är över 65 år. Därför tittar vi hela tiden på hur vi kan öka tillgänglighet, trygghet och service. Större åtgärder, som hissinstallationer och breddning av badrum, gör vi i samband med att vi stamrenoverar.

I samarbete med Vänersborgs kommun utför vi också bostadsanpassningar, för att hyresgästerna ska kunna bo kvar längre i sina hem. Oftast innebär det att vi ökar säkerheten och tillgängligheten i bostaden.