Sommarjobb 2020

Är du 16 år fyllda och intresserad av att arbeta utomhus till sommaren. AB Vänersborgsbostäder kommer liksom tidigare år att anställa ett tjugotal sommarvikarier som i huvudsak kommer att sysselsättas utomhus. Det rör sig om gräsklippning, rabattskötsel, renhållning samt i vissa fall mindre reparationsarbeten. Vi betalar lön enligt Fastighets avtal.

Ansökan

Nytt för i år är att vi endast tar emot ansökningar via formuläret på denna sida.

Vi vill ha din ansökan senast 30 april. 

Svar till samtliga sökande lämnas under maj månad.

När du skickar in ansökan samtycker du till att dina ifyllda personuppgifter används under begränsad tid – max 2 år och bara i samband med din ansökan. Därefter förstörs ansökan.

För eventuella frågor, kontakta

Maila oss på info@abvb.se
Märk ditt mail med "Fråga om sommarjobb"

Välkommen att göra din ansökan!

Vi tar endast emot anmälningar via detta formulär:
Har du körkort?
Har du körkort?

Har du arbetslivserfarenhet? * (obligatorisk)
Har du arbetslivserfarenhet?
Vi värnar om din personliga integritet
På Vänersborgsbostäder värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vår nya integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem. Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen i hela EU. De nya bestämmelserna ersätter personuppgiftslagen och skärper kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter. Att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss är något vi på Vänersborgsbostäder värdesätter högt. På vanersborgsbostader.se/integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi skyddar och hanterar dina personuppgifter.