Vi sponsrar med hjärta och hjärna

 

Vänersborgsbostäder sponsrar föreningar och organisationer inom bland annat kultur och idrott. Vi sponsrar däremot inte enskilda utövare.

Vi har bestämt oss för att ta ett socialt ansvar och vi vill bidra till goda levnadsvillkor för alla som bor och verkar i Vänersborg. Där ingår att ha ett gott liv med tillgång till upplevelser som berikar vardagslivet. Den sponsring vi gör ska ses i det sammanhanget. Genom att stödja olika verksamheter bidrar Vänersborgsbostäder till att Vänersborg blir en trygg, trivsam och attraktiv kommun att leva i, för såväl våra hyresgäster som övriga invånare.

Sponsringsinsatserna ska ses som en del i verksamhetens uppdrag och följa de intentioner som avses i ägardirektivet. Sponsringen är ett samarbete mellan Vänersborgsbostäder och föreningen/organisationen och ska vara till ömsesidig nytta för parterna. Som sökande förening/organisation bör du fundera på vilka motprestationer du kan erbjuda Vänersborgsbostäder. Det kan handla om olika reklamplatser, men vi ser helst att samarbetet innehåller delar som ger våra hyresgäster ett mervärde.

Ansökan om sponsring 2020 görs skriftligt via formuläret här på sidan senast 30 november 2021. Var noggrann så att alla fälten blir riktigt ifyllda och att du ger en korrekt beskrivning av er verksamhet. Tänk på att vara ute i god tid! Vi tar endast emot sponsringsansökningar via formuläret.

Har du redan ett sponsringssamarbete med oss som du önskar förnya? Lämna en rapport om hur samarbetet har sett ut. Vad blev resultatet, hur har ni exponerat Vänersborgsbostäder och ökat kännedomen om oss, vilka aktiviteter har genomförts och vilka mervärden har samarbetet inneburit för Vänersborgsbostäder och våra hyresgäster? Bifoga bilder.

Välkommen med din ansökan!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Ansök via enkäten här nedanför om att bli sponsrad.