Problem med tillgängligheten


Om du behöver innehåll från hemsidan hos Vänersborgsbostäder som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning på sidan om tillgänlighet, kan du meddela oss i nedanstående formulär.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Svarstiden är normalt 5 dagar.
Vi värnar om din personliga integritet
På Vänersborgsbostäder värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vår nya integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem. Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen i hela EU. De nya bestämmelserna ersätter personuppgiftslagen och skärper kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter. Att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss är något vi på Vänersborgsbostäder värdesätter högt. På vanersborgsbostader.se/integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi skyddar och hanterar dina personuppgifter.