Vår historia

 

AB Vänersborgsbostäders rötter går tillbaka till 1947. Det året bildades Stiftelsen Vänersborgs-Bostäder i en tid när bostadsbristen var akut i Vänersborg.

Beslutet togs av politikerna i drätselkammaren, den tidens motsvarighet till kommunfullmäktige. Stiftelsen bildades tillsammans med HSB och det första huset i Vänersborgs-Bostäders regi stod klart året efter.

Under de kommande 50 åren byggdes fler hus och andra förvärvades. Under stiftelsens glansdagar på 1970-talet byggdes närmare 3 000 lägenheter i Vänersborg, merparten av Stiftelsen. HSB stod för förvaltningen av stiftelsens bostäder.

Den 1 januari 1995 ombildades stiftelsen till ett aktiebolag. Det nya AB Vänersborgsbostäder blev samtidigt ett kommunägt dotterbolag. Grunden för denna förändring var ett kommunfullmäktigebeslut som tagits året innan.

Idag är vi den största aktören på bostadsmarknaden i Vänersborg. Vi har över 3 250 hyresrätter där det bor drygt 6000 kunder. Det betyder att var sjunde Vänersborgare bor hos oss.

Våra fastigheter är byggda allt från 1901 och fram till idag. Ungefär hälften är byggda eller ombyggda efter 1987.

Vår huvudsakliga uppgift är att främja bostadsförsörjningen i Vänersborg och att erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande. Förvaltningen bedrivs till största delen i egen regi.