Områdesnyheter - nyhetsarkiv


 • Södergatan 7 F och 7 G, hissrenovering


  Under kommande höst kommer vi att renovera hissen på dessa adresser Som entreprenör för arbetet har vi anlitat Hisstjänst i Skaraborg AB. Under renoveringstiden som är cirka tre veckor kommer hissarna ...

 • Skolvägen 1-79, tätning av fönster


  TÄTNING, SMÖRJNING OCH JUSTERING AV FÖNSTER

  Som ett led i vårt miljö- och energiarbete och för en bättre inomhusmiljö planerar vi att under hösten utföra tätning och vid behov smörjning och justering a...


 • Storegårdsvägen 13, nytt tvättstugebokningssystem


  Bokning av tvättstugan- nytt system från 1 oktober Nu är ett nytt bokningssystem till tvättstugan klart att tas i bruk. Vi kommer att plocka ned den gamla bokningstavlan och man bokar istället tvättstu...

 • MARKARBETE RINGAREGRÄND 3, 12 OCH 14


  MARKARBETE Vi har för avsikt att starta markarbeten vid ovanstående adresser under september månad 2021. Arbetet innefattar borttagandet av växter vid husliv, omläggning av altaner, nya staket, diverse...

 • Gasverksgatan 18, ombyggnad av badrum


  INFORMATION Vi kommer att utföra ombyggnad av ett badrum på Gasverksgatan 18 A med start under vecka 26. Tyvärr innebär detta en del oväsen då kakel tas ned samt bilningsarbete kommer att utföras.Arbet...

 • Målning av tvättstuga och källare, Skogsvägen 35-37 och Åkervägen 4


  INFORMATION GÄLLANDE MÅLNING AV KÄLLAREUnder tiden 14-16 juni 2021 kommer källaren och tvättstugan att målas. Tvättstugan behöver därför hållas stängd.Ni som har bokat tvättid under dessa dagar behöve...

 • Parkeringen på N Järnvägsgatan 4-8


  Vi vill underlätta vardagen för dig som är hyresgäst
  hos oss. Därför vill vi se till att parkeringsplatserna i området främst används av dig och dina grannar.
  Nu kommer du som är hyresgäst att kunna hyr...

 • Installation av solcellspaneler Åkervägen 4 och Skogsvägen 35


  Nu installeras solceller i din fastighet. Dessa kommer att monteras på hustaken till Skogsvägen 35 och Åkervägen 4.Projektet kommer att pågå under tiden 7 juni-2 juli 2021. Arbetet kommer bland annat ...

 • Gasverksgatan 3 A-G, nystart stamrenovering


  Nu påbörjar vi arbetet med informationsträffar inför stamrenoveringen. Vi kommer att hålla informationsträffarna trapphusvis och ber er att bara komma en person från varje hushåll, detta för att hålla ...

 • Storegårdsvägen 9-13, asfalteringsarbete


  Vi har för avsikt att asfaltera parkeringen i området.Arbetet utförs av PEAB Asfalt och medför att parkeringsplatsen måste vara tömd under tiden 10-11 maj 2021.Tänk på att inga bilar heller kan köra i...

 • Byte av utrustning i undercentraler, Poppelvägen 13-33 och 2-44


  Vi arbetar hela tiden med energioptimering och nu är det dags att byta ut styrutrustningen i undercentralerna till dessa hus. Vi börjar med Poppelvägen 24-44 den 21 april, vidare med Poppelvägen 2-22 ...

 • Edsgatan 1 B-C, tvättstugan


  Snart kommer er tvättstuga att få en uppfräschning genom att vi målar om och installerar nya maskiner.Tyvärr medför detta att tvättstugan måste hållas stängd under tiden som arbetet pågår.Vi har anlit...

 • Vattenfall byter elmätare på Duellvägen


  I samband med mätarbyten den 30 april 2021 bryter Vattenfall strömmen i hela området. De räknar med att strömmen kommer att vara avstängd mellan klockan 09.00-09.30.

 • Tvättningen på Adolf Andersohnsgatan 7-9 och 12


  Tvättningen på ovanstående adresser är inte helt färdig. Vi räknar med att allt är klart under onsdagen den 24e mars.

 • Valhallavägen 1-39, uteplats


  Vi har för avsikt att under denna vecka påbörja en ombyggnad av lekplatsen till en gemensam uteplats för boende i området. Denna kommer att få en pergola med rabatter, grillplats nya sittplatser med m...

 • Tvätt av skärmtak med mera på Sommarhemsvägen 36


  Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. I ditt kvarter kommer vi nu att tvätta skärmtaken samt utsidan av balkongerna samt in- och utsidan av loftgångarna. Vi passar också p...

 • Sandmarksgatan 16-18, målning av torkrum


  Nu målas golvet i torkrummet på Sandmarksgatan 18.Tyvärr medför detta att torkrummet måste hållas stängt under tiden som arbetet pågår.Vi stänger och målar golvet i torkrummet torsdagen den 3 och fred...

 • Adolf Andersohnsgatan 9-11, 12-16 och Sandmarksgatan 14-18


  DAGS ATT TA IN CYKELN Den kallare delen av året närmar sig med stormsteg och du kanske inte använder din cykel på en längre tid.Vi vill med detta brev uppmana dig som inte brukar nyttja din cykel på vi...

 • Belfragegatan 34 A-C och G, rökluckor


  TRAPPHUSVi har nu beställt byte av trapphusets röklucka (brandventilator). Denna finns högst upp i trapphuset. Arbetet ska utföras under tiden 9-27 november 2020. Som entreprenör för projektet har vi ...

 • Kastanjevägen 2-36, nya lägenhetsdörrar


  Nu byts era entrédörrar till lägenheterna ut mot säkerhetsdörrar. Arbetet kommer att påbörjas under vecka 46. Vi räknar med att arbetet totalt sett tar cirka fyra veckor.Arbetet startar på Kastanjeväg...

 • Bangatan 2 och 6, Hedmansgatan 4, Bangatan 13-23, Marierovägen 18-26, Rådmansgatan 5-7:
  UPPSKJUTET BYTE AV TAKFÖNSTER


  På grund av Coronarestriktioner tvingas vi skjuta upp det planerade bytet av takfönster hos er.Vi ber om överseende med detta och återkommer med mer information så småningom. 

 • Tors väg 2-12, byte av takfönster


  Det är dags att byta ut takfönstren i lägenheterna på översta planen i området.Som entreprenör för detta projekt har vi anlitat .Lidberg Bygg AB.De kommer att påbörja arbetet vecka 47 som inleds den 1...

 • Lärovägen 2-30, byte av fönster och fönsterdörrar


  Det är dags att byta ut fönstren i området. Som entreprenör för detta projekt har vi anlitat C.Lidberg Bygg AB.De kommer att påbörja arbetet under vecka 47 som inleds den 16 november 2020. Arbetet påg...

 • Adolf Andersohnsgatan 7 B-9 B, bilningsbuller


  Vi kommer att renovera badrummet i en lägenhet som fått en läckageskada. Arbetet medför en del oljud med bland annat bilnings- och rivningsbuller. Detta kommer att pågå under någon eller ett par dagar...

 • Gasverksgatan 8-12, tvättstugan


  Nu fräschas era tvättstugor upp genom att vi installerar nya maskiner och målar om.Tyvärr medför detta att tvättstugan måste hållas stängd under tiden som arbetet pågår. Tvättstugan hålls stängd under...

 • Storegårdsvägen 13 A-K, byte av plasttak


  UNDERHÅLL PÅ GÅNG
  Nu återupptas utbytet av plasttaken och på din adress kommer vi att byta ut dessa på både fram och baksidan inom kort.
  Vi genomför ett hus i taget. Företaget vi anlitat som entreprenör...

 • Södergatan 7 A-C, tvättstugan


  Nu fräschas era tvättstugor upp genom att vi installerar nya maskiner och målar om.Tyvärr medför detta att tvättstugan måste hållas stängd under tiden som arbetet pågår. Tvättstugan hålls stängd under...

 • Belfragegatan 7 A-P, reparation av pergola


  Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. I ditt kvarter kommer vi nu att utföra nödvändig reparation av pergolan. Vi utför arbetet med egen personal. De kommer att byta ut dål...

 • Kastanjevägen 34, bilningsarbete med mera


  INFORMATIONVi kommer att renovera ett badrum på Kastanjevägen 34 som fått en läckageskada. Arbetet medför en del oljud med bland annat bilningsbuller. Detta kommer att pågå under någon eller ett par d...

 • Bilningsarbete Kastanjevägen 55


  INFORMATIONVi kommer att renovera ett badrum på Kastanjevägen 55 som fått en läckageskada. Arbetet medför en del oljud med bland annat bilningsbuller. Detta kommer att pågå under någon eller ett par d...

 • Storegårdsvägen 9-13, sophantering


  INFORMATION GÄLLANDE KVARTERE N S SOPHANTERING AB Vänersborgsbostäder kommer under hösten att gräva ned sopkärl modell SanSacs Molok i era kvarter.Vi kommer då att få en betydligt bättre hantering av avf...

 • Bilningsarbete Kastanjevägen 34


  INFORMATION Vi kommer att renovera ett badrum på Kastanjevägen 34 som fått en läckageskada. Arbetet medför en del oljud med bland annat bilningsbuller. Detta kommer att pågå under någon eller ett par ...

 • Markarbete Kastanjevägen 9-23


  MARKARBETE Vi har för avsikt att starta markarbeten vid ovanstående adresser under vecka 38 . Arbetet innefattar borttagandet av växter vid husliv. Cortenplåt sätts som kant mot asfalten och ny asfalt ...

 • Parkeringen Storegårdsvägen 9-13


  Det har rått viss förvirring kring vad som gäller på områdets parkeringsplatser och detta beror till stor del på otydlig skyltning. Vi har därför beslutat att plocka ned den nuvarande skyltningen. Til...

 • Bergvärmeinstallation, Skogsvägen 35-37, Åkervägen 4


  INSTALLATION AV BERGVÄRME I FASTIGHETEN I vårt arbete att bli helt fossilfria fortsätter arbetet och vi installerar nu ny bergvärme till fastigheten. Vi har anlitat Energiförbättring AB som entreprenör...

 • Markarbeten-uppdatering Gasverksgatan 8-16, Södergatan 7 A-G


  MARKARBETEN
  Markarbetet på gården, som vi tidigare har aviserat, startar tidigare än beräknat.
  Anledningen till detta är att även delar av avloppsrören ska bytas ut i marken.
  Ny beräknad starttid är u...


 • Markarbeten Gasverksgatan 8-16, Södergatan 7 A-G


  MARKARBETEN Nu när stamrenoveringen börjar bli klar planerar vi en upprustning av gårdsmiljön.Vi planerar att uppföra:
  • Nya sittbänkar
  • Ny mindre lekplats
  • Ny pergola med några odlingslådor
  • Nya cykelhus
  • Ny sop...


 • Kastanjevägen 2–36 och 3–55: Så skapar vi ett rent och tryggt område att bo i


   Tillsammans med Hjälpande händer har vi kommit överens om att följande saker gör att bostads-området blir tryggt och rent:

  • Hälsa på din granne! Ett leende eller bara ett hej gör stor skillnad när vi ...