Områdesnyheter - nyhetsarkiv

 • 2017-06-20

  Inbjudan till bostadsmöte i kv Hägern 1 och 3


  Ni som bor i ovanstående kvarter är varmt välkomna till bostadsmöte. Från Vänersborgsbostäder deltar Mats Ericsson och Leyli Arab. Vi bjuder på fika.Tid: Måndagen den 14 augusti 2017, kl 17.00
  Plats: H...

 • 2017-06-08

  Målning och oljning i kv Kastanjen


  Vi kommer att måla det gula garaget och utsidorna på källarnedgångarna. Vi kommer även att måla gaveln på det grå garaget och olja diverse staket.Arbetet utförs med sommaranställda ungdomar och kommer...
 • 2017-06-08

  Oljning av altaner på Storegårdsvägen 9-11


  Vi kommer att olja altanen tillhörande din lägenhet med start under vecka 24. Vi kommer att plocka undan och efter arbetet återställa möbler, krukor och dylikt.Arbetet utförs med hjälp av sommaranstäl...
 • 2017-06-08

  Ang tvättstugan på Lindgrensområdet


  Nu byter vi ut maskinerna i tvättstuga nummer 1 på Lärovägen. Tyvärr måste denna hållas stängd under tiden som bytet pågår. Vi stänger måndagen den 19 juni och räknar med att öppna för tvätt igen fred...
 • 2017-05-30

  Inbjudan till bostadsmöte i kv Nejlikan, Pionen 8 och 10 samt Linnean


  Ni som bor i ovanstående kvarter är varmt välkomna till bostadsmöte. Från Vänersborgsbostäder deltar Peter Larsson, fastighetsvärd, samt Daniel Regeskog, trivsel och trygghetsvärd. Vi bjuder på fika.T...
 • 2017-05-17

  Markarbete i kv Nejlikan


  Vi kommer nu att utföra återställningsarbeten och i viss mån förbättra utemiljön på gården.Arbetet kommer att pågå under maj och juni månad 2017. Vi kommer bland annat att göra iordning en ny uteplats...
 • 2017-05-17

  Inbjudan till bostadsmöte i kv Fänriken


  Du som bor i ovanstående kvarter är varmt välkommen till bostadsmöte. Från Vänersborgsbostäder deltar Fuad Hasanic, som arbetar som besiktningsman, samt Fadil Hasanic, som är er fastighetsvärd. Vi bju...
 • 2017-05-17

  Asfalteringsarbete i kv Gallsoppen


  Vi kommer att asfaltera parkeringen vid Åkervägen 4 samt delar av gården.Arbetet utförs av Skanska Asfalt och de kommer att påbörja arbetet redan fredagen den 12 maj 2017.Vi räknar med att asfaltering...
 • 2017-05-04

  Avstängning av varmvattnet på Torpavägen 7, 9 och 11 samt Lyckhemsgatan 35 A-B


  Torsdagen den 11 maj mellan klockan 07.00 och 16.00 måste vi tyvärr stänga av varmvattnet i fastigheten. Vi har fått ett lackage som måste lagas. Eventuellt kan varmvattnet sättas på tidigare.
 • 2017-05-03

  Tvättning och målning av fasad på Belfragegatan 7 A-P


  På ovanstående adress kommer vi nu att tvätta och måla fasader, förråd samt carportar.Vid husen på Belfragegatan 7 E-I kommer ställning att byggas. Denna kommer sedan att stå kvar under hela tiden arb...
 • 2017-04-28

  Uppställda containrar på Roddaregatan


  Containrar, avsedd för grovsopor, kommer att vara uppställa på Roddaregatan under tiden 25 april - 2 maj 2017. Här får du som är hyresgäst hos Vänersborgsbostäder slänga grovsopor.Det är viktigt att d...
 • 2017-04-27

  Uppställda containrar i kv Tjädern, Kråkan och Korpen


  Containrar, avsedda för grovsopor, kommer att stå uppställda i ovanstående områden under tiden 8-12 maj 2017.
 • 2017-04-25

  Rensning av cykelrum i kv Nejlikan


  Det har under året samlats stora mängder, både hela och trasiga, cyklar i husens cykelrum och även ute på gården.Vi kommer därför att utföra en rensning av dessa utrymmen efter den 5 maj 2017 och vill...
 • 2017-04-24

  Fasadrenovering på Edsgatan 1 B-C


  Vi har för avsikt att renovera fasaden på balkongsidan av detta hus. Detta innebär att ställningar kommer att resas med ställningsskydd. På grund av sjukdom är arbetet framflyttat och beräknas börja m...
 • 2017-04-18

  Uppställda containrar i kv Visthuset och Fåraherden


  En container, avsedd för grovsopor, kommer att vara uppställd i respektive område under tiden 24-28 april 2017.
 • 2017-04-18

  Kranbil spärrar infart till Kv Kastanjen


  Onsdagen den 10 maj samt torsdagen den 18 maj 2017  anländer en kranbil till området för leverans av ventilationsaggregat. Detta innebär att kranbilen, under dessa två dagar, sprärrar in- och utfarten ...
 • 2017-04-18

  Grävningsarbete i kvarteren Sparven 3 och 4


  Vi kommer att påbörja grävningsarbeten i dessa kvarter och arbetet påbörjas under vecka 19, 8-12 maj 2017. Arbetet utförs för att separera dag- och spillvatten enligt direktiv från kommunen.
  Grävningen...
 • 2017-04-12

  Uppställda containrar i Vargön


  I följande områden kommer en container för grovsopor att stå uppställd under tiden 24 april till 5 maj 2017.Fasanvägen/Tomtevägen
  Valhallavägen/Lärovägen/Skolvägen
  Storegårdsvägen 9-13, 27-31
  Torsväg
  Lind...

 • 2017-04-11

  Avstängning av värme och vatten i kv Kastanjen


  I samband med byte av värmeväxlare som betjänar dessa fastigheter måste tyvärr både värme och varmvattnet stängas av.Bytet kommer att ske torsdagen den 27 april med start klockan 07.00. Eventuellt påv...
 • 2017-04-11

  Obligatorisk ventilationskontroll på Lyckhemsgatan 35 A-B


  Vi har beställt OVK för ventilationssystemet i fastigheten. Kontrollen kommer att ske den
  25 april 2017 mellan kl. 08.00-15.30. Som entreprenör för OVKn har vi anlitat JJ-Ventservice.

 • 2017-04-11

  Obligatorisk ventilationskontroll på Belfragegatan 7 A-P


  Vi har beställt OVK för ventilationssystemet i fastigheten. Kontrollen kommer att ske den
  20 april 2017 mellan kl. 08.00-15.30. Som entreprenör för OVKn har vi anlitat JJ-Ventservice.

 • 2017-04-11

  Renovering av hissar på Ad Andersohnsgatan 14 A-B


  Som vi tidigare har meddelat så kommer Vänersborgsbostäder att renovera hissarna i dessa trapphus. Vi har nu lyckats få ner renoveringstiden en del och nytt datum för arbetet blir
  14 augusti till 1 se...

 • 2017-04-11

  Renovering av hiss på Edsgatan 1C


  Som vi tidigare har meddelat så kommer Vänersborgsbostäder att renovera hissen i denna fastighet. Vi har nu lyckats få ner renoveringstiden en del och nytt datum för arbetet blir mellan den 5 juni til...
 • 2017-04-11

  Renovering av hissar på Kronogatan 55 A-C


  Som vi tidigare har meddelat så kommer Vänersborgsbostäder att renovera hissarna i dessa trapphus. Vi har nu lyckats få ner renoveringstiden en del och nytt datum för arbetet blir
  15 maj till 2 juni 2...

 • 2017-04-04

  Ny lekplats på Muraregatan


  Arbetet med anläggning av ny lekplats för de mindre barnen startar upp under vecka 18. Vi kommer att bygga om lekplatsen genom att montera en ny gunga och klätterställning samt nytt fallunderlag. Vi h...
 • 2017-03-29

  Rensning av rör i kv Kastanjen


  Ventilationsrören i lägenheterna på nedanstående adresser behöver rensas inför kommande byte av ventilationsaggregat.Vi har anlitat Rens-Micke som entreprenör för utförandet. De behöver komma åt aggre...
 • 2017-03-27

  Temperaturgivare i kv Kastanjen


  Vi kommer att montera in en temperaturgivare i er lägenhet för att ge ett bättre inomhusklimat i fastigheten.Arbetet kommer att utföras under vecka 17 under tiden 24-28 april 2017. Vi har anlitat Lore...
 • 2017-03-27

  Tvättstugan på Lindgrensområdet


  Eftersom vi i förhandling med hyresgästföreningen inte kunde komma överens om installation av automatdoserande tvättmaskiner blir det inte något av de planerna.Då vi ändå själva både ser och blir uppm...
 • 2017-03-27

  Ny lekplats i kv Tuppen


  Arbetet med ny lekplats inleds under vecka 13 och ska vara klart för slutbesiktning vecka 18. Den nya lekplatsen kommer delvis att få nya lekredskap och nytt fallunderlag gjort av gummi. Entreprenören...
 • 2017-02-08

  Renovering av trapphus på Residensgatan 36


  Vänersborgsbostäder kommer inom kort att måla och tapetsera trapphuset i fastigheten. Dekorationsmåleriet samt de laserade ytorna berörs inte. Som entreprenör har vi anlitat bygg-LARS. Även trapphuset...
 • 2017-01-24

  Gallring av buskar i kv Fåraherden


  Några av områdets träd och buskar vid dungen utmed cykelvägen har blivit förvuxna, fula och skräpar ned en hel del. Vi kommer därför under våren göra en gallring för att snygga upp.
 • 2017-01-24

  Digitalisering i kv Cypressen 8


  Vi kommer under våren att påbörja en digitalisering i huset. Detta innebär att vi monterar en digital anslagstavla, digitala postboxar samt tidningshållare. Vi kommer också att installera ett skalskyd...
 • 2017-01-23

  Nya hängrännor på Villagatan 26-60


  Vi kommer under våren 2017 att byta ut hängrännor och stuprör på ovanstående fastighet. Vår entreprenör för arbetet är Strömdahls Plåtslageri.
 • 2017-01-13

  Ang parkeringen på Agnesborgsvägen


  Vi får fler och fler förfrågningar om att hyra parkeringsplats i området och vi kommer därför att bygga ut områdets befintliga parkeringsyta. De nya platserna kommer att iordningställas mitt emot park...
 • 2016-12-09

  Trädgårdsavfallsbingen på Valhallavägen


  Vi vill göra ett förtydligande gällande trädgårdsavfall. Vi har tyvärr stött många olika sorters sopor i denna binge vilket helt förstör återvinningen. Det är endast tillåtet att slänga trädgårdsavfal...
 • 2016-11-01

  Nedtagning av träd på Björkholmsgatan


  Några av områdets körsbärsträd har blivit förvuxna, fula och skräpar ned en hel del. Vi har därför tänkt ta ned dessa under kommande månad. De nedtagna träden kommer att ersättas med nya träd. Om vint...