Områdesnyheter - nyhetsarkiv

 • 2020-09-17

  Skolvägen 1-79, varmvattnet avstängt


  VARMVATTNET AVSTÄNGT På grund av ombyggnadsarbete i undercentralen måste vi stänga av varmvattnet under måndagen den 21 september. Vi arbetar så snabbt vi kan men räknar ändå med att avstängningen vara...
 • 2020-09-16

  Målning av parkeringsrutor, Marierovägen 45-185


  Målning av parkeringsrutor Nu ska parkeringsrutorna i området målas.Arbetet utförs av Peab och det utförs från tisdagen den 29 till onsdagen den 30 september.Observera att arbetet är väderberoende. Par...
 • 2020-09-15

  Bilningsarbete Kastanjevägen 55


  INFORMATIONVi kommer att renovera ett badrum på Kastanjevägen 55 som fått en läckageskada. Arbetet medför en del oljud med bland annat bilningsbuller. Detta kommer att pågå under någon eller ett par d...
 • 2020-09-14

  Roddaregatan, fasadtvätt gavlar


  Till boende på Roddaregatan 2 B, 4 A, 6 C, 8 A, 10 A och 12 AFASADTVÄTTVi kommer att tvätta ovanstående gavelfasader i området.Vi har anlitat Saneringsteknik i Trestad AB till att utföra arbetet.Tvätt...
 • 2020-09-14

  Storegårdsvägen 9-13, sophantering


  INFORMATION GÄLLANDE KVARTERE N S SOPHANTERING AB Vänersborgsbostäder kommer under hösten att gräva ned sopkärl modell SanSacs Molok i era kvarter.Vi kommer då att få en betydligt bättre hantering av avf...
 • 2020-09-14

  Storegårdsvägen 13 A-C, byte av stammar i källare


  BYTE AV STAMMAR I KÄLLARE EFTER BRAND

  Reparationsarbetet i källaren fortsätter och det har nu blivit dags att byta ut befintliga stammar. Arbetet påbörjas med bilning och fortsätter därefter med rördr...

 • 2020-09-14

  Bilningsarbete Kastanjevägen 34


  INFORMATION Vi kommer att renovera ett badrum på Kastanjevägen 34 som fått en läckageskada. Arbetet medför en del oljud med bland annat bilningsbuller. Detta kommer att pågå under någon eller ett par ...
 • 2020-09-10

  Markarbete Kastanjevägen 9-23


  MARKARBETE Vi har för avsikt att starta markarbeten vid ovanstående adresser under vecka 38 . Arbetet innefattar borttagandet av växter vid husliv. Cortenplåt sätts som kant mot asfalten och ny asfalt ...
 • 2020-09-09

  Akut reparation Gasverksgatan 16


  AKUT REPARATION AV RÖR Vi behöver utföra ett akut reparationsarbete på avloppsrören i detta trapphus. Vi vill därför att ni undviker att använda, eller i alla fall spola, den lilla toaletten från nu – ...
 • 2020-09-04

  Ny sophantering, Enebacksatan 1-51


  AB Vänersborgsbostäder kommer under vecka 37 att gräva ned sopkärl modell SanSacs Molok i ert kvarter.Vi kommer då att få en betydligt bättre hantering av avfallet både beträffande hygien och arbetsmi...
 • 2020-08-27

  Renovering av lägenhet på Norra Järnvägsgatan 8 B


  INFORMATION Vi planerar att renovera en av lägenheterna i detta trapphus.Arbetet påbörjas under vecka 36 och medför tyvärr en del buller och andra olägenheter framförallt vid bilningsarbetet. Bilninge...
 • 2020-08-24

  Badrumsrenovering Norra Järnvägsgatan 2 D


  INFORMATION Vi återupptar arbetet med renovering av ett av badrummen i fastigheten som ännu ej åtgärdats.Arbetet påbörjas under vecka 35 och medför tyvärr en del buller och andra olägenheter framföral...
 • 2020-08-21

  Information gällande sophanteringen, Agnesborgsvägen 1-95


  AB Vänersborgsbostäder kommer under vecka 35 att gräva ned sopkärl modell SanSacs Molok i ert kvarter.Vi kommer då att få en betydligt bättre hantering av avfallet både beträffande hygien och arbetsmi...
 • 2020-09-02

  Parkeringen Storegårdsvägen 9-13


  Det har rått viss förvirring kring vad som gäller på områdets parkeringsplatser och detta beror till stor del på otydlig skyltning. Vi har därför beslutat att plocka ned den nuvarande skyltningen. Til...
 • 2020-08-20

  Bergvärmeinstallation, Skogsvägen 35-37, Åkervägen 4


  INSTALLATION AV BERGVÄRME I FASTIGHETEN I vårt arbete att bli helt fossilfria fortsätter arbetet och vi installerar nu ny bergvärme till fastigheten. Vi har anlitat Energiförbättring AB som entreprenör...
 • 2020-08-13

  Uppförande av cykelgarage på Landerivägen
  Ett cykelgarage kommer att uppföras inom området där ni som bor i området kan teckna er för en enskild plats. Garagen kommer att innehålla 24 enskilda utrymmen och i varje utrymme finns plats för två ...

 • 2020-07-02

  Brand i källare, Storegårdsvägen 13 A


  Natten mellan den 1a och 2a juli har en brand startat i källaren på Storegårdsvägen 13 A-C. Ingen person har skadats. Platsen har stängts av och en undersökning pågår om varför det brunnit.2020-07-02,...
 • 2020-07-02

  Hissrenovering, Sommarhemsvägen 36  Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. Under kommande höst kommer vi att renovera hissen på denna adress

  Som entreprenör för arbetet har vi anlitat Rikshiss Service AB. Und...

 • 2020-06-30

  Badrumsrenovering, Duellvägen 10-108


  INFORMATION GÄLLANDE KOMMANDE BADRUMSRENOVERING Under vecka 33 (10-14 augusti) kommer starten av badrumsrenoveringen att ske hos dem som tackat ja till denna.Arbetet kommer att påbörjas i huset med adr...
 • 2020-06-24

  Lindvägen 8, hissrenovering


  HISSRE NOVERING Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. Under kommande sensommar/höst kommer vi att renovera hiss en på denna adress Som entreprenör för arbetet har vi anlitat R...
 • 2020-06-24

  Gasverksgatan 6, oväsen vid renovering


  INFORMATION Vi kommer att renovera en lägenhet på Gasverksgatan 6 där nuvarande hyresgäst avflyttar den 31 juli 2020. Vi påbörjar renoveringen under vecka 32.Arbetet medför en del oljud med bland anna...
 • 2020-06-23

  Markarbeten-uppdatering Gasverksgatan 8-16, Södergatan 7 A-G


  MARKARBETEN
  Markarbetet på gården, som vi tidigare har aviserat, startar tidigare än beräknat.
  Anledningen till detta är att även delar av avloppsrören ska bytas ut i marken.
  Ny beräknad starttid är u...

 • 2020-05-15

  Markarbeten Gasverksgatan 8-16, Södergatan 7 A-G


  MARKARBETEN Nu när stamrenoveringen börjar bli klar planerar vi en upprustning av gårdsmiljön.Vi planerar att uppföra:
  • Nya sittbänkar
  • Ny mindre lekplats
  • Ny pergola med några odlingslådor
  • Nya cykelhus
  • Ny sop...

 • 2020-02-03

  Byte av plasttak, Storegårdsvägen 13


  Till boende på Storegårdsvägen 13 A-M  På din adress kommer vi att byta ut plasttaken på både fram- och baksidan inom kort. Arbetet inleds med ställningsbygge och detta är redan igångsatt.  Vi genomför ...
 • 2019-05-15

  Kastanjevägen 2–36 och 3–55: Så skapar vi ett rent och tryggt område att bo i


   Tillsammans med Hjälpande händer har vi kommit överens om att följande saker gör att bostads-området blir tryggt och rent:

  • Hälsa på din granne! Ett leende eller bara ett hej gör stor skillnad när vi ...