Områdesnyheter - nyhetsarkiv

 • 2020-07-02

  Brand i källare, Storegårdsvägen 13 A


  Natten mellan den 1a och 2a juli har en brand startat i källaren på Storegårdsvägen 13 A-C. Ingen person har skadats. Platsen har stängts av och en undersökning pågår om varför det brunnit.2020-07-02,...
 • 2020-07-02

  Hissrenovering, Sommarhemsvägen 36  Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. Under kommande höst kommer vi att renovera hissen på denna adress

  Som entreprenör för arbetet har vi anlitat Rikshiss Service AB. Und...

 • 2020-06-30

  Badrumsrenovering, Duellvägen 10-108


  INFORMATION GÄLLANDE KOMMANDE BADRUMSRENOVERING Under vecka 33 (10-14 augusti) kommer starten av badrumsrenoveringen att ske hos dem som tackat ja till denna.Arbetet kommer att påbörjas i huset med adr...
 • 2020-06-24

  Lindvägen 8, hissrenovering


  HISSRE NOVERING Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. Under kommande sensommar/höst kommer vi att renovera hiss en på denna adress Som entreprenör för arbetet har vi anlitat R...
 • 2020-06-24

  Gasverksgatan 6, oväsen vid renovering


  INFORMATION Vi kommer att renovera en lägenhet på Gasverksgatan 6 där nuvarande hyresgäst avflyttar den 31 juli 2020. Vi påbörjar renoveringen under vecka 32.Arbetet medför en del oljud med bland anna...
 • 2020-06-24

  Ad Andersohnsgatan 11 A-E, asfaltering


  ASFALTERING
  Vi kommer under vecka 32 (3-7 augusti 2020) att påbörja asfalteringsarbete utanför entréerna och framfarten till gården.

  Vi har anlitat PEAB som entreprenör för projektet.

  Vi hoppas att ar...

 • 2020-06-23

  Markarbeten-uppdatering Gasverksgatan 8-16, Södergatan 7 A-G


  MARKARBETEN
  Markarbetet på gården, som vi tidigare har aviserat, startar tidigare än beräknat.
  Anledningen till detta är att även delar av avloppsrören ska bytas ut i marken.
  Ny beräknad starttid är u...

 • 2020-06-16

  Buller från renovering, Agnesborgsvägen 5


  INFORMATIONVi kommer att renovera lägenheten med adress Agnesborgsvägen 5 som precis fått en läckageskada. Arbetet medför en del oljud med bland annat bilnings- och rivningsbuller. Detta kommer att på...
 • 2020-06-05

  Byte av låssystem på Muraregatan


  BYTE AV LÅSSYSTEM Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. I ditt kvarter börjar fastighetens låssystem bli gammalt och ska därför bytas ut.

  Utdelning av nycklar
  Med anledning ...
 • 2020-06-02

  Byte av låssystem, Poppelvägen 13-33


  BYTE AV LÅSSYSTEM Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. I ditt kvarter börjar fastighetens låssystem bli gammalt och ska därför bytas ut.

  Utdelning av nycklar
  Med anledning ...
 • 2020-06-01

  Renovering av lägenhet på Kastanjevägen 14


  För er kännedom - gällande arbete i lägenhet på Kastanjevägen 14 Vi total renoverar nu en lägenhet i rubricerade trapphus under några månader.Arbetet påbörjas den 1 juni och kommer att pågå till och frå...
 • 2020-06-01

  Renovering av lägenhet på Kastanjevägen 51


  För er kännedom - gällande arbete i lägenhet på Kastanjevägen 51 Vi total renoverar nu en lägenhet i rubricerade trapphus under några månader.Arbetet påbörjas den 1 juni och kommer att pågå till och frå...
 • 2020-05-27

  Markarbete-uteplats kvarteret Kastanjen


  Vi har för avsikt att påbörja arbete med att anlägga en ny gemensam uteplats i kvarteret. Arbetet inleds redan den 1 juni. Som entreprenör har vi anlitat PEAB och vi räknar med att de behöver 4-5 veck...
 • 2020-05-19

  Flytt av trädgårdsavfall, Belfragegatan 7 A-P


  Nu har arbetet dragit i gång med etablering på del av lasarettsparkeringen. I samband med detta flyttar vi tunnorna för trädgårdsavfall. Ny placering blir bakom ungdomshuset bredvid sopbehållarna för ...
 • 2020-05-15

  Markarbeten Gasverksgatan 8-16, Södergatan 7 A-G


  MARKARBETEN Nu när stamrenoveringen börjar bli klar planerar vi en upprustning av gårdsmiljön.Vi planerar att uppföra:
  • Nya sittbänkar
  • Ny mindre lekplats
  • Ny pergola med några odlingslådor
  • Nya cykelhus
  • Ny sop...

 • 2020-05-12

  Ombyggnad av badrum, Gasverksgatan 18


  Vi kommer att utföra ombyggnad av badrum i fastigheten med start under vecka 21. Tyvärr innebär detta en del oväsen då kakel tas ned samt bilningsarbete kommer att utföras.Arbetet pågår endast under d...
 • 2020-04-29

  Utbyte av takpapp med mera på garagetaken Marierovägen 79-83


  För er kännedom vill vi informera om att arbete kommer att utföras på de garage tak som finns placerade utanför lägenheterna med adress Marierovägen 79-8 3 . Arbetet inleds under vecka 19 och kommer att p...
 • 2020-04-21

  Tors väg 1-11 och 2-12, vattnet avstängt


  VATTNET AVSTÄNGT 28 APRIL 2020 AB Vänersborgsbostäders Fastighetsservice har för avsikt att byta styrcentral i undercentralen tillhörande dessa hus.Detta innebär att vi måste stänga av vattnet hos dig....
 • 2020-04-21

  Poppelvägen 13-25, Vattenavstängning


  Till boende på Poppelvägen 13-25 VATTNET KOMMER ATT FÖRSVINNA I TVÅ DAGAR PÅ GRUND AV ARBETE I KÄLLAREN PÅ POPPELVÄGEN 27-33 MED ATT BYTA STAMVENTILER PÅ VATTNET. AVSTÄNGNINGEN GÄLLER FÖR BÅDE VARM- O...
 • 2020-04-14

  Lärovägen 2-30, Lekplats


  VI SKA BYGGA NY LEKPLATS 
   
  Vi kommer med start under vecka 18 att påbörja ombyggnaden av lekplatsen i området. Vi räknar med att ombyggnaden är klar någon gång under vecka 21. Om vädret ställer till de...

 • 2020-04-09

  Förrådsrenovering Skansgatan 3-5, Kronogatan 55-59, Karlslundsgatan 2-6


  FÖRRÅDSRENOVERING I VÅR/SOMMAR Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. Med start i maj ska vi byta ut fronter och dörrar på vindsförråden i kvarteret. Innan renoveringen påbör...
 • 2020-04-03

  INSTALLATON AV BERGVÄRME PÅ RINGAREGRÄND 3, 12-14


  INSTALLATION AV BERGVÄRME I FASTIGHETEN Nu installeras bergvärme till fastigheten. Vi har anlitat Lindwalls Bygg AB som entreprenör för arbetet och de kommer att arbeta i och utanför era hus de närmast...
 • 2020-03-13

  Kyrkogatan 10 C, värme och vatten avstängt


  AB Vänersborg sbost ä der har beställt installation av bergvärme till denna byggnad . Arbetet medför att vi måste stänga av både värme och vatten under tiden installationen pågår. Det kommer att vara avstä...
 • 2020-03-04

  Kyrkogatan 10 CBorrning vid installation av bergvärme.


  Vi kommer att installera bergvärme i huset med adress Kyrkogatan 10 C.Arbetet påbörjas under vecka 11 och under en dag kommer borrning att ske. Detta medför en del oväsen som vi ber er att ha överseen...
 • 2020-02-28

  Landerivägen 36, hissen avstängd


  3 MARS HISSEN AVSTÄNGD Hissen i detta trapphus kommer att vara avstängd större delen av dagen tisdagen den 3 mars på grund av motorbyte. Detta är ett garantiarbete som utförs på grund av brister i moto...
 • 2020-02-28

  Residensgatan 36, byte av avloppsstam


  Vi kommer att byta ut delar av avloppstammen då denna har spruckit. Arbetet innebär att vi måste stänga av vattnet och att varken vask, ho och toalett får användas under denna tid.Utbytet utförs tisda...
 • 2020-02-28

  Södergatan 7 A, informationsmöte inför stambyte


  Vi kommer att byta stammar i din lägenhet under försommaren/sommaren.Tid: 11 mars k l. 18.00 Plats: Kyrkogatan 8, ingång från innergården där Skanska har sitt tillfälliga kontor På mötet är personal med ...
 • 2020-02-21

  Gasverksgatan 8-12, bokning av tvättstugan


  Bokning av tvättstugan Nu är den gamla bokningstavlan nedplockad och man bokar istället tvättstugetider via den digitala bokningstavlan som finns i källaren eller den som finns vid entrén.Man använder ...
 • 2020-02-20

  Cylinderbyte i garagen på Agnesborgsvägen 1-95


  BYTE AV LÅSSYSTEM Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. I ditt kvarter börjar garagens låssystem bli gammalt och ska därför bytas ut.

  Låsbytet kommer att utföras av vår eg...

 • 2020-02-03

  Byte av plasttak, Storegårdsvägen 13


  Till boende på Storegårdsvägen 13 A-M  På din adress kommer vi att byta ut plasttaken på både fram- och baksidan inom kort. Arbetet inleds med ställningsbygge och detta är redan igångsatt.  Vi genomför ...
 • 2020-01-03

  Poppelvägen 13-33: Ombyggnad på gården


  Förskolan som tidigare låg på gården är numera tom och utflyttad. Vi har för avsikt att återställa det hus som utgjorde förskolan till åtta stycken lägenheter. Detta arbete kommer att utföras i vinter...
 • 2020-01-03

  Edsgatan 1, Gasverksgatan 3,Norra Järnvägsgatan 2 och Gasverksgatan 5: Ny sophantering


  AB Vänersborgsbostäder har under hösten grävt ned sopkärl modell SanSacs Molok i ert kvarter.Vi kommer nu att få en betydligt bättre hantering av avfallet både beträffande hygien och arbetsmiljö för h...
 • 2020-02-27

  Lärovägen: Lekplatsen


 • 2019-05-15

  Kastanjevägen 2–36 och 3–55: Så skapar vi ett rent och tryggt område att bo i


   Tillsammans med Hjälpande händer har vi kommit överens om att följande saker gör att bostads-området blir tryggt och rent:

  • Hälsa på din granne! Ett leende eller bara ett hej gör stor skillnad när vi ...