Områdesnyheter - nyhetsarkiv


 • Kastanjevägen 43-47, Hissrenovering försenad


  På grund av sjukdom hos vår anlitade entreprenör, Vinga Hiss, blir hissen på de här adresserna tyvärr försenade. Nytt datum för när hissen åter kan nyttjas blir för Kastanjevägen 43 den 15 oktober 202...

 • Sandmarksgatan 16-18 A-B, Håltagning och montering


  Som vi tidigare har aviserat ska vi installera modern ventilation i denna fastighet.Vi har nu kommit fram till håltagning samt installation av ventilation. Detta arbete påbörjas måndagen den 10 oktobe...

 • Lägesrapport Kronogatan 60-66


  Ni undrar säkert hur det går med renoveringen av era lägenheter, så här kommer en lägesrapport.

  Följande delar är vi redan klara med:
  • Rivning kök
  • Rivning badrum
  • Rivning el
  • Rivning befintliga fönste...


 • Torpavägen 16, värme och vattenavstängning


  VÄRME OCH VARMVATTEN AVSTÄNGT Vi har fått nedanstående information från Vattenfall avseende arbete på fjärrvärmenätet:Vi kommer att utföra arbeten på fjärrvärmenätet. Det innebär att leveransen av fjärr...

 • Karlslundsgatan 4-6 A-C och Kronogatan 59 A, de nya sopkärlen tas snart i bruk


  AB Vänersborgsbostäder har grävt ned sopkärl modell SanSacs Molok i ert kvarter.De nya kärlen kommer att tas i bruk den 15 september 2022.Vi kommer nu att få en betydligt bättre hantering av avfallet ...

 • Skansgatan 3-5, Kronogatan 57 A och Karlslundsgatan 2 A-C, de nya sopkärlen tas snart i bruk


  AB Vänersborgsbostäder har grävt ned sopkärl modell SanSacs Molok i ert kvarter.De nya kärlen kommer att tas i bruk den 15 september 2022.Vi kommer nu att få en betydligt bättre hantering av avfallet ...

 • Skolvägen 1-79, information om ändrad posthantering


  PostNord har ställt krav på AB Vänersborgsbostäder att ändra postlådornas placering på Skolvägen. Vi har därför beslutat att montera låsbara postboxar i anslutning till garagen. Förändringen kommer at...

 • Edsgatan 37, Kronogatan 11-23 och Kyrkogatan 28 A-F-målning av fasader


  I ditt kvarter kommer vi en bit in på hösten att måla fasader och utsidan av ytterdörrarna. I samband med fasadmålningen byts dåliga brädor ut. På tisdag den 30 augusti monteras ställning vid Kronoga...

 • Sandmarksgatan 16-18 A-B, inför ventilationsinstallation


  MÄTNING INFÖR HÅLTAGNINGVi planerar att installera modern ventilation i denna fastighet.Som ett led i detta behöver vår anlitade entreprenör, JJ Ventservice, tillträde till samtliga lägenheter för mät...

 • Mätning av kök-Kronogatan 60 A-B


  Tid: onsdagen den 6 juli med start kl 07.00. Vi behöver tillträde till din lägenhet inför mätning på plats av lägenhetens kök. Mätningen utförs av projektets byggare och arkitekt.Mätningen kommer att g...

 • Måleriarbete Nygatan 31 A-G


  Nu startar måleriarbetet i kvarteret.Arbetet kommer att påbörjas under vecka 27 och pågår under sommaren. Vi börjar på Nygatan 31 A på innergården och tar det sedan hus för hus.Vi har anlitat Brunberg...

 • Hyr en parkeringsplats, Tors väg 1-11, 2-12 och Storegårdsvägen 27-31


  HYR EN P-PLATS! Vi vill gärna att parkeringsplatserna i våra områden finns till för våra hyresgäster. Vi har därför beslutat att avgiftsbelägga dessa och du som är boende i kvarteret får nu möjlighet a...

 • Marierovägen 45-185-takbyte


  Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. På ovanstående adresser kommer vi att byta ut taket under året. Ett meddelande om när vi ska börja i ditt hus kommer att aviseras i go...

 • Björkholmsgatan 16-34, nu påbörjas mattbyten och målningsarbeten


  Nu närmar vi oss starten för renovering av era lägenheter. Först kommer golvläggaren. Golvet som vår anlitade entreprenör heter kommer att kontakta er som ska få mattor inlagda och parketter slipade i...

 • Målning på Duellvägen 10-108


  Till boende på Duellvägen 10-108 Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. I ditt kvarter kommer vi i under senvåren/sommaren att måla takplåtar, vindskivor och skorstenar. Äve...

 • Sandmarksgatan 14 A-C- byte låssystem


  Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. I ert kvarter börjar fastighetens låssystem bli gammalt och ska därför bytas ut.

  Utdelning av nycklar:
  För att erhålla dina nya nyckl...


 • Lärovägen 2-30 Takbytet


  Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. På din adress byter vi ut taket under våren.Arbetet har påbörjats
  Då arbetet är väderberoende kommer vår entreprenör även att utföra ...


 • Takbyte på Lärovägen 2-30


  Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. På din adress byter vi ut taket under våren.Arbetet har påbörjats
  Takbytet medför att det kommer att stå byggnadsställningar utanför ...


 • Parkeringen på N Järnvägsgatan 4-8


  Vi vill underlätta vardagen för dig som är hyresgäst
  hos oss. Därför vill vi se till att parkeringsplatserna i området främst används av dig och dina grannar.
  Nu kommer du som är hyresgäst att kunna hyr...

 • Parkeringen Storegårdsvägen 9-13


  Det har rått viss förvirring kring vad som gäller på områdets parkeringsplatser och detta beror till stor del på otydlig skyltning. Vi har därför beslutat att plocka ned den nuvarande skyltningen. Til...

 • Kastanjevägen 2–36 och 3–55: Så skapar vi ett rent och tryggt område att bo i


   Tillsammans med Hjälpande händer har vi kommit överens om att följande saker gör att bostads-området blir tryggt och rent:

  • Hälsa på din granne! Ett leende eller bara ett hej gör stor skillnad när vi ...