Områdesnyheter - Blåsut

  • 2018-09-19

    Duellvägen 10-108: Även boende i HSB får nu använda vår "binge" för trädgårdsavfall


    Vi har skrivit ett nytt avtal med HSB angående vår ”binge” för trädgårdsavfall. Hyresgästerna där är nu med och betalar för hanteringen av avfallet och de får därför lov att slänga sitt trädgårdsavfal...
    Läs mer