Badrumsrenovering, Duellvägen

Till hyresgäster i kvarteret Bastuban 6-7

Nu har entreprenör utsetts för den planerade badrumsrenoveringen och det blir Bygg Lars AB som utför densamma.

Arbetet påbörjas under vecka 47 och kommer att pågå i kvarteret några månader framåt.

Innan vi börjar inbjuds du att närvara på ett informationsmöte vi tänkt hålla i lokalen vid tvättstugan.

Vi återkommer med datum för mötet.