Bergvärmeinstallation, Skogsvägen 35-37, Åkervägen 4

INSTALLATION AV BERGVÄRME I FASTIGHETEN

I vårt arbete att bli helt fossilfria fortsätter arbetet och vi installerar nu ny bergvärme till fastigheten. Vi har anlitat Energiförbättring AB som entreprenör för installationen och de kommer att arbeta i och utanför era hus den närmaste tiden.

Arbetet påbörjas den 24 augusti 2020 och bland annat kommer fyra nya hål att borras. En del grävningsarbete kommer också att ske. Energiförbättring AB aviserar själva när och om de behöver stänga av värme och vatten en kortare tid under arbetets gång. När det så småningom blir dags att tillträda era lägenheter för att byta ut termostater på elementen aviserar vi på nytt.