Installation av solcellspaneler Åkervägen 4 och Skogsvägen 35

Nu installeras solceller i din fastighet. Dessa kommer att monteras på hustaken till Skogsvägen 35 och Åkervägen 4.

Projektet kommer att pågå under tiden 7 juni-2 juli 2021. Arbetet kommer bland annat att medföra att ställningar monteras kring de aktuella husen. Det kommer också att bli en del trafik och buller under tiden som arbetet pågår.