Åkervägen 35-37 och Åkervägen 4, byte av låssystem

Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. I ert kvarter börjar fastighetens låssystem bli gammalt och ska därför bytas ut.

Utdelning av nycklar:
För att erhålla dina nya nycklar kommer jag att finnas i undercentralen som finns i källaren på Åkervägen 4 under följande tider:

Måndagen den 25 april mellan klockan 09.45-11.00 och mellan klockan 14.30-15.30.

Medtag legitimation. Har du inte möjlighet att hämta dina nycklar under denna tid - kontakta undertecknad senast den 25 april. Du kan ringa på telefon 0521-260 260 eller ta kontakt via mail på adressen niklas.larsson@abvb.se.

Ni kommer alla att få tre nycklar per hushåll. Önskas fler nycklar kan detta beställas via vår felanmälan, telefon 0521-260 260. En ny nyckel kostar 700 kronor/styck.

Tidplan och arbetsprocess: Låscylinderbytet kommer att utföras av vår egen personal och det kommer att påbörjas den 2 maj 2022. Vi räknar med att vara klara den 17 maj. Vi kommer att byta låscylinder i entrédörren till era lägenheter samt till de altandörrar som idag har lås (bottenvåningen). De nya nycklarna passar även till förrådet och fastighetens gemensamma utrymmen.