Områdesnyheter - Brålanda och Frändefors

  • 2018-06-01

    Ny belysning på Prästängsgatan 1-5 samt Ringaregatan 18-20


    I ovanstående kvarter kommer vi nu att förstärka belysningen på gården genom att montera fler belysningsstolpar samt förbättra de befintliga.Arbetet kommer att påbörjas måndagen den 4 juni och pågår u...
    Läs mer