Utbyte av altantrappor, Villagatan 26-60

Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. I ditt kvarter kommer vi nu att byta ut altantrapporna till era lägenheter.

Arbetet kommer att påbörjas under vecka 16. Vår entreprenör för projektet är Brålanda Industri AB.

Senare under året har vi dessutom planer på att måla takhuvarna på husen.

Vi hoppas att dessa åtgärder inte medför alltför stora störningar i ditt boende. Tack för att du hjälper oss att få fint i ditt kvarter.