Tvättning av tak på Ringaregatan

Till boende på Ringaregatan 11-13 i Frändefors

Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. I ditt kvarter kommer vi nu att tvätta taken.

Vi kommer att påbörja arbetet under vecka 26. Ni som eventuellt har möbler eller annat på altanen ombeds flytta på dessa under tiden som arbetet pågår. Vi räknar med att allt är klart vid veckans slut men vi vill också reservera oss för att vädret kan försena arbetet.

Saneringsteknik har anlitats som entreprenör.

Till sist hoppas vi att åtgärderna inte medför alltför stora störningar i ditt boende. Tack för att du hjälper oss att få fint i ditt kvarter.