INSTALLATON AV BERGVÄRME PÅ RINGAREGRÄND 3, 12-14

INSTALLATION AV BERGVÄRME I FASTIGHETEN

Nu installeras bergvärme till fastigheten. Vi har anlitat Lindwalls Bygg AB som entreprenör för arbetet och de kommer att arbeta i och utanför era hus de närmaste månaderna.

Lindwalls Bygg AB aviserar själva när och om de behöver stänga av värme och vatten en kortare tid under arbetets gång. När det så småningom blir dags att tillträda era lägenheter för att byta ut termostater på elementen aviserar vi på nytt.

Som ni säkert redan upptäckt är soprummet numera stängt. Det behövs för den tekniska utrustningen som hör till bergvärmepumpen. Vi kommer senare att ersätta detta med ett sopskåp som placeras ute på gården. För närvarande står kärlen mot gräset vid Ringhems servicehus.