Markarbete Ringaregränd 3, 12 och 14

Vi har för avsikt att starta markarbeten vid ovanstående adresser under september månad 2021. Arbetet innefattar borttagandet av växter vid husliv, omläggning av altaner, nya staket, diverse träd tas bort, gräsmattor justeras och ny asfalt läggs. Även belysningen kommer att förstärkas.

Som entreprenör för åtgärderna har vi anlitat Peab. Vi reserverar oss för att vädret kan senarelägga arbetet.