Områdesnyheter - Centrum

 • 2017-04-24

  Fasadrenovering på Edsgatan 1 B-C


  Vi har för avsikt att renovera fasaden på balkongsidan av detta hus. Arbetet innebär att ställningar kommer att resas med ställningsskydd. Arbetet påbörjas tisdagen den 2 maj och beräknas pågå i cirka...
  Läs mer

 • 2017-04-18

  Kranbil spärrar infart till Kv Kastanjen


  Onsdagen den 10 maj samt torsdagen den 18 maj 2017  anländer en kranbil till området för leverans av ventilationsaggregat. Detta innebär att kranbilen, under dessa två dagar, sprärrar in- och utfarten ...
  Läs mer

 • 2017-04-18

  Ang ventilation på Edsgatan 33


  Nu är det dags att utföra installationen av ventilationsaggregatet som vi tidigare har aviserat. Arbetet påbörjas måndagen den 8 maj och avslutas med injustering den 16 maj. Under denna tid kommer flä...
  Läs mer

 • 2017-04-18

  Ventilationskontroll på Residensgatan 36


  Vi har beställt OVK för ventilationssystemet i fastigheten. Denna kontroll kommer att ske den 9 maj 2017, mellan klockan 08.00-15.30.
  Som entreprenör för OVKn har vi anlitat JJ-Ventservice. De behöver ...
  Läs mer

 • 2017-04-12

  Rensning av cykelrum på Gasverksgatan 18


  Det har under året samlats stora mängder både hela och trasiga cyklar i husets cykelrum samt ute på gården. Mängden har till och med gjort att det kan vara svårt att ta ut och ställa in cykeln bland a...
  Läs mer

 • 2017-04-11

  Avstängning av värme och vatten i kv Kastanjen


  I samband med byte av värmeväxlare som betjänar dessa fastigheter måste tyvärr både värme och varmvattnet stängas av.Bytet kommer att ske torsdagen den 27 april med start klockan 07.00. Eventuellt påv...
  Läs mer

 • 2017-04-11

  Ang ventilation på Kronogatan 17-19


  Nu är det dags att utföra installationen av ventilationsaggregatet som vi tidigare har aviserat. Arbetet påbörjas tisdagen den 16 maj och avslutas med injustering den 24 maj. Under denna tid kommer fl...
  Läs mer

 • 2017-04-11

  Ang ventilation på Kronogatan 21-23


  Nu är det dags att utföra installationen av ventilationsaggregatet som vi tidigare har aviserat. Arbetet påbörjas onsdagen den 26 april avslutas med injustering den 5 maj. Under denna tid kommer fläkt...
  Läs mer

 • 2017-04-11

  Ang ventilation på Kronogatan 11-15


  Nu är det dags att utföra installationen av ventilationsaggregatet som vi tidigare har aviserat. Arbetet påbörjas på tisdag efter påsk, 18 april, och avslutas med injustering den 28 april. Under denna...
  Läs mer

 • 2017-04-11

  Renovering av hiss på Edsgatan 1C


  Som vi tidigare har meddelat så kommer Vänersborgsbostäder att renovera hissen i denna fastighet. Vi har nu lyckats få ner renoveringstiden en del och nytt datum för arbetet blir mellan den 5 juni til...
  Läs mer

 • 2017-04-11

  Renovering av hissar på Kronogatan 55 A-C


  Som vi tidigare har meddelat så kommer Vänersborgsbostäder att renovera hissarna i dessa trapphus. Vi har nu lyckats få ner renoveringstiden en del och nytt datum för arbetet blir
  15 maj till 2 juni 2...

  Läs mer

 • 2017-03-29

  Rensning av rör i kv Kastanjen


  Ventilationsrören i lägenheterna på nedanstående adresser behöver rensas inför kommande byte av ventilationsaggregat.Vi har anlitat Rens-Micke som entreprenör för utförandet. De behöver komma åt aggre...
  Läs mer

 • 2017-03-27

  Temperaturgivare i kv Kastanjen


  Vi kommer att montera in en temperaturgivare i er lägenhet för att ge ett bättre inomhusklimat i fastigheten.Arbetet kommer att utföras under vecka 17 under tiden 24-28 april 2017. Vi har anlitat Lore...
  Läs mer

 • 2017-02-08

  Renovering av trapphus på Residensgatan 36


  Vänersborgsbostäder kommer inom kort att måla och tapetsera trapphuset i fastigheten. Dekorationsmåleriet samt de laserade ytorna berörs inte. Som entreprenör har vi anlitat bygg-LARS. Även trapphuset...
  Läs mer

 • 2017-01-24

  Digitalisering i kv Cypressen 8


  Vi kommer under våren att påbörja en digitalisering i huset. Detta innebär att vi monterar en digital anslagstavla, digitala postboxar samt tidningshållare. Vi kommer också att installera ett skalskyd...
  Läs mer

 • 2016-11-01

  Nedtagning av träd på Björkholmsgatan


  Några av områdets körsbärsträd har blivit förvuxna, fula och skräpar ned en hel del. Vi har därför tänkt ta ned dessa under kommande månad. De nedtagna träden kommer att ersättas med nya träd. Om vint...
  Läs mer