Områdesnyheter - Centrum


 • Gasverksgatan 8-12, tvättstugan


  Nu fräschas era tvättstugor upp genom att vi installerar nya maskiner och målar om.Tyvärr medför detta att tvättstugan måste hållas stängd under tiden som arbetet pågår. Tvättstugan hålls stängd under...
  Läs mer


 • Södergatan 7 A-C, tvättstugan


  Nu fräschas era tvättstugor upp genom att vi installerar nya maskiner och målar om.Tyvärr medför detta att tvättstugan måste hållas stängd under tiden som arbetet pågår. Tvättstugan hålls stängd under...
  Läs mer


 • Kronogatan 11-23, tvättning av tak


  Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. I ditt kvarter kommer vi nu att tvätta taken på framförallt norrsidorna (mot Skräcklan). Vi gör även punktinsatser på södersidorna oc...
  Läs mer


 • Norra Järnvägsgatan 2 C-D, Gasverksgatan 5, tvättning av balkonger


  Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. I ditt kvarter kommer vi nu att tvätta balkongerna inklusive golven. Dessutom tvättas skärmtaken över entréerna. Vi kommer att utföra ...
  Läs mer


 • Södergatan 7 E-G, Gasverksgatan 14-16, renovering och maskinbyte i tvättstugorna


  Nu fräschas era tvättstugor upp genom att vi installerar nya maskiner och målar om.Tyvärr medför detta att tvättstugan måste hållas stängd under tiden som arbetet pågår. Tvättstugan hålls stängd under...
  Läs mer


 • Landerivägen 14-32, montering av nya badrumsfilter


  Det är dags att byta ut filtret i era fläktar i badrummet . Detta arbete har vi tänkt utföra i egen regi torsdagen den 22 oktober med start kl 08.00.
  Läs mer


 • Norra Järnvägsgatan 2 C-D, Gasverksgatan 5


  Läs mer


 • Nygatan 31 A-G


  Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. I ditt kvarter kommer vi nu att tvätta taken på framförallt norrsidorna (mot Skräcklan). Vi gör även punktinsatser på södersidorna oc...
  Läs mer


 • Uppförande av cykelgarage på Landerivägen
  Ett cykelgarage kommer att uppföras inom området där ni som bor i området kan teckna er för en enskild plats. Garagen kommer att innehålla 24 enskilda utrymmen och i varje utrymme finns plats för två ...

  Läs mer


 • Markarbeten-uppdatering Gasverksgatan 8-16, Södergatan 7 A-G


  MARKARBETEN
  Markarbetet på gården, som vi tidigare har aviserat, startar tidigare än beräknat.
  Anledningen till detta är att även delar av avloppsrören ska bytas ut i marken.
  Ny beräknad starttid är u...

  Läs mer


 • Markarbeten Gasverksgatan 8-16, Södergatan 7 A-G


  MARKARBETEN Nu när stamrenoveringen börjar bli klar planerar vi en upprustning av gårdsmiljön.Vi planerar att uppföra:
  • Nya sittbänkar
  • Ny mindre lekplats
  • Ny pergola med några odlingslådor
  • Nya cykelhus
  • Ny sop...

  Läs mer