Områdesnyheter - Centrum


 • Edsgatan 1 B-C, tvättstugan


  Snart kommer er tvättstuga att få en uppfräschning genom att vi målar om och installerar nya maskiner.Tyvärr medför detta att tvättstugan måste hållas stängd under tiden som arbetet pågår.Vi har anlit...
  Läs mer


 • Gasverksgatan 8-12, tvättstugan


  Nu fräschas era tvättstugor upp genom att vi installerar nya maskiner och målar om.Tyvärr medför detta att tvättstugan måste hållas stängd under tiden som arbetet pågår. Tvättstugan hålls stängd under...
  Läs mer


 • Södergatan 7 A-C, tvättstugan


  Nu fräschas era tvättstugor upp genom att vi installerar nya maskiner och målar om.Tyvärr medför detta att tvättstugan måste hållas stängd under tiden som arbetet pågår. Tvättstugan hålls stängd under...
  Läs mer


 • Markarbeten-uppdatering Gasverksgatan 8-16, Södergatan 7 A-G


  MARKARBETEN
  Markarbetet på gården, som vi tidigare har aviserat, startar tidigare än beräknat.
  Anledningen till detta är att även delar av avloppsrören ska bytas ut i marken.
  Ny beräknad starttid är u...

  Läs mer


 • Markarbeten Gasverksgatan 8-16, Södergatan 7 A-G


  MARKARBETEN Nu när stamrenoveringen börjar bli klar planerar vi en upprustning av gårdsmiljön.Vi planerar att uppföra:
  • Nya sittbänkar
  • Ny mindre lekplats
  • Ny pergola med några odlingslådor
  • Nya cykelhus
  • Ny sop...

  Läs mer