Områdesnyheter - Centrum

  • 2017-10-26

    Ventilationsarbete i förråden i kvarteret Oxeln (Residensgatan 36)


    Vi har tänkt utföra arbete för att förbättra ventilationen i era förråd och behöver därför tillträde till dessa. Vi behöver komma intill ytterväggen där rör kommer att dras i taket. Med anledning av d...
    Läs mer