Områdesnyheter - Centrum

 • 2020-06-24

  Gasverksgatan 6, oväsen vid renovering


  INFORMATION Vi kommer att renovera en lägenhet på Gasverksgatan 6 där nuvarande hyresgäst avflyttar den 31 juli 2020. Vi påbörjar renoveringen under vecka 32.Arbetet medför en del oljud med bland anna...
  Läs mer

 • 2020-06-23

  Markarbeten-uppdatering Gasverksgatan 8-16, Södergatan 7 A-G


  MARKARBETEN
  Markarbetet på gården, som vi tidigare har aviserat, startar tidigare än beräknat.
  Anledningen till detta är att även delar av avloppsrören ska bytas ut i marken.
  Ny beräknad starttid är u...

  Läs mer

 • 2020-05-27

  Markarbete-uteplats kvarteret Kastanjen


  Vi har för avsikt att påbörja arbete med att anlägga en ny gemensam uteplats i kvarteret. Arbetet inleds redan den 1 juni. Som entreprenör har vi anlitat PEAB och vi räknar med att de behöver 4-5 veck...
  Läs mer

 • 2020-05-15

  Markarbeten Gasverksgatan 8-16, Södergatan 7 A-G


  MARKARBETEN Nu när stamrenoveringen börjar bli klar planerar vi en upprustning av gårdsmiljön.Vi planerar att uppföra:
  • Nya sittbänkar
  • Ny mindre lekplats
  • Ny pergola med några odlingslådor
  • Nya cykelhus
  • Ny sop...

  Läs mer

 • 2020-05-12

  Ombyggnad av badrum, Gasverksgatan 18


  Vi kommer att utföra ombyggnad av badrum i fastigheten med start under vecka 21. Tyvärr innebär detta en del oväsen då kakel tas ned samt bilningsarbete kommer att utföras.Arbetet pågår endast under d...
  Läs mer

 • 2020-04-09

  Förrådsrenovering Skansgatan 3-5, Kronogatan 55-59, Karlslundsgatan 2-6


  FÖRRÅDSRENOVERING I VÅR/SOMMAR Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. Med start i maj ska vi byta ut fronter och dörrar på vindsförråden i kvarteret. Innan renoveringen påbör...
  Läs mer

 • 2020-03-13

  Kyrkogatan 10 C, värme och vatten avstängt


  AB Vänersborg sbost ä der har beställt installation av bergvärme till denna byggnad . Arbetet medför att vi måste stänga av både värme och vatten under tiden installationen pågår. Det kommer att vara avstä...
  Läs mer

 • 2020-03-04

  Kyrkogatan 10 CBorrning vid installation av bergvärme.


  Vi kommer att installera bergvärme i huset med adress Kyrkogatan 10 C.Arbetet påbörjas under vecka 11 och under en dag kommer borrning att ske. Detta medför en del oväsen som vi ber er att ha överseen...
  Läs mer

 • 2020-02-28

  Landerivägen 36, hissen avstängd


  3 MARS HISSEN AVSTÄNGD Hissen i detta trapphus kommer att vara avstängd större delen av dagen tisdagen den 3 mars på grund av motorbyte. Detta är ett garantiarbete som utförs på grund av brister i moto...
  Läs mer

 • 2020-02-28

  Residensgatan 36, byte av avloppsstam


  Vi kommer att byta ut delar av avloppstammen då denna har spruckit. Arbetet innebär att vi måste stänga av vattnet och att varken vask, ho och toalett får användas under denna tid.Utbytet utförs tisda...
  Läs mer

 • 2020-02-28

  Södergatan 7 A, informationsmöte inför stambyte


  Vi kommer att byta stammar i din lägenhet under försommaren/sommaren.Tid: 11 mars k l. 18.00 Plats: Kyrkogatan 8, ingång från innergården där Skanska har sitt tillfälliga kontor På mötet är personal med ...
  Läs mer

 • 2020-02-21

  Gasverksgatan 8-12, bokning av tvättstugan


  Bokning av tvättstugan Nu är den gamla bokningstavlan nedplockad och man bokar istället tvättstugetider via den digitala bokningstavlan som finns i källaren eller den som finns vid entrén.Man använder ...
  Läs mer

 • 2019-12-12

  Edsgatan 1, Gasverksgatan 3,Norra Järnvägsgatan 2 och Gasverksgatan 5: Ny sophantering


  AB Vänersborgsbostäder har under hösten grävt ned sopkärl modell SanSacs Molok i ert kvarter.Vi kommer nu att få en betydligt bättre hantering av avfallet både beträffande hygien och arbetsmiljö för h...
  Läs mer