Områdesnyheter - Centrum

 • 2017-06-30

  Digitalisering på Kronogatan 49


  Under nästa vecka, med start den 3 juli, kommer vi att påbörja en digitalisering i huset. Detta innebär att vi monterar en digital anslagstavla, digitala postboxar samt tidningshållare. Vi kommer ocks...
  Läs mer

 • 2017-06-28

  Inbjudan till bostadsmöte i kv Flädern 15 och Kastanjen 24


  Ni som bor i ovanstående kvarter är varmt välkommen till bostadsmöte. Från Vänersborgsbostäder deltar Klas-Göran Fredriksson samt Åsa Johansson. Vi bjuder på fika.Tid:     Måndagen den 28 augusti 2017,...
  Läs mer

 • 2017-06-08

  Målning och oljning i kv Kastanjen


  Vi kommer att måla det gula garaget och utsidorna på källarnedgångarna. Vi kommer även att måla gaveln på det grå garaget och olja diverse staket.Arbetet utförs med sommaranställda ungdomar och kommer...
  Läs mer

 • 2017-05-30

  Inbjudan till bostadsmöte i kv Nejlikan, Pionen 8 och 10 samt Linnean


  Ni som bor i ovanstående kvarter är varmt välkomna till bostadsmöte. Från Vänersborgsbostäder deltar Peter Larsson, fastighetsvärd, samt Daniel Regeskog, trivsel och trygghetsvärd. Vi bjuder på fika.T...
  Läs mer

 • 2017-05-17

  Markarbete i kv Nejlikan


  Vi kommer nu att utföra återställningsarbeten och i viss mån förbättra utemiljön på gården.Arbetet kommer att pågå under maj och juni månad 2017. Vi kommer bland annat att göra iordning en ny uteplats...
  Läs mer

 • 2017-05-17

  Inbjudan till bostadsmöte i kv Fänriken


  Du som bor i ovanstående kvarter är varmt välkommen till bostadsmöte. Från Vänersborgsbostäder deltar Fuad Hasanic, som arbetar som besiktningsman, samt Fadil Hasanic, som är er fastighetsvärd. Vi bju...
  Läs mer

 • 2017-04-25

  Rensning av cykelrum i kv Nejlikan


  Det har under året samlats stora mängder, både hela och trasiga, cyklar i husens cykelrum och även ute på gården.Vi kommer därför att utföra en rensning av dessa utrymmen efter den 5 maj 2017 och vill...
  Läs mer

 • 2017-04-24

  Fasadrenovering på Edsgatan 1 B-C


  Vi har för avsikt att renovera fasaden på balkongsidan av detta hus. Detta innebär att ställningar kommer att resas med ställningsskydd. På grund av sjukdom är arbetet framflyttat och beräknas börja m...
  Läs mer

 • 2017-04-18

  Kranbil spärrar infart till Kv Kastanjen


  Onsdagen den 10 maj samt torsdagen den 18 maj 2017  anländer en kranbil till området för leverans av ventilationsaggregat. Detta innebär att kranbilen, under dessa två dagar, sprärrar in- och utfarten ...
  Läs mer

 • 2017-04-11

  Avstängning av värme och vatten i kv Kastanjen


  I samband med byte av värmeväxlare som betjänar dessa fastigheter måste tyvärr både värme och varmvattnet stängas av.Bytet kommer att ske torsdagen den 27 april med start klockan 07.00. Eventuellt påv...
  Läs mer

 • 2017-04-11

  Renovering av hiss på Edsgatan 1C


  Som vi tidigare har meddelat så kommer Vänersborgsbostäder att renovera hissen i denna fastighet. Vi har nu lyckats få ner renoveringstiden en del och nytt datum för arbetet blir mellan den 5 juni til...
  Läs mer

 • 2017-04-11

  Renovering av hissar på Kronogatan 55 A-C


  Som vi tidigare har meddelat så kommer Vänersborgsbostäder att renovera hissarna i dessa trapphus. Vi har nu lyckats få ner renoveringstiden en del och nytt datum för arbetet blir
  15 maj till 2 juni 2...

  Läs mer

 • 2017-03-29

  Rensning av rör i kv Kastanjen


  Ventilationsrören i lägenheterna på nedanstående adresser behöver rensas inför kommande byte av ventilationsaggregat.Vi har anlitat Rens-Micke som entreprenör för utförandet. De behöver komma åt aggre...
  Läs mer

 • 2017-03-27

  Temperaturgivare i kv Kastanjen


  Vi kommer att montera in en temperaturgivare i er lägenhet för att ge ett bättre inomhusklimat i fastigheten.Arbetet kommer att utföras under vecka 17 under tiden 24-28 april 2017. Vi har anlitat Lore...
  Läs mer

 • 2017-02-08

  Renovering av trapphus på Residensgatan 36


  Vänersborgsbostäder kommer inom kort att måla och tapetsera trapphuset i fastigheten. Dekorationsmåleriet samt de laserade ytorna berörs inte. Som entreprenör har vi anlitat bygg-LARS. Även trapphuset...
  Läs mer

 • 2017-01-24

  Digitalisering i kv Cypressen 8


  Vi kommer under våren att påbörja en digitalisering i huset. Detta innebär att vi monterar en digital anslagstavla, digitala postboxar samt tidningshållare. Vi kommer också att installera ett skalskyd...
  Läs mer

 • 2016-11-01

  Nedtagning av träd på Björkholmsgatan


  Några av områdets körsbärsträd har blivit förvuxna, fula och skräpar ned en hel del. Vi har därför tänkt ta ned dessa under kommande månad. De nedtagna träden kommer att ersättas med nya träd. Om vint...
  Läs mer