Eventuellt vattenavbrott tisdag 23 jan(Nygatan 31)

En huvudventil för vatten i korsningen Vallgatan/Nygatan läcker och ska under tisdag 23 januari lagas av Vänersborgs kommun. Under arbetets gång kommer Nygatan stängas av för trafik mellan Vallgatan och Kyrkogatan. Kommunens förhoppning är att kunna laga ventilen utan att behöva stänga av vattnet, men om det skulle behövas så påverkar det er på Nygatan 31. En vattentank kommer att placeras ut.

När vattnet åter släpps på kan missfärgat vatten förekomma i ledningarna på grund av turbulens. Låt då ert kallvatten spola tills det åter blir klart!

För löpande information om arbetet med läckande ventilen läs på kommunens hemsida www.vanersborg.se

Med vänliga hälsningar

AB VÄNERSBORGSBOSTÄDER