Byggnadsställning Gasverksgatan-Södergatan

Den tidigare byggarbetsställningen utmed Gasverksgatan 8-12 är nu delvis nedmonterad. Resten beräknas tas ner första veckan i september.

När det gäller Gasverksgatan 14-16 och Södergatan 7 G reses byggarbetsställningen med start under vecka 32 (5-9 augusti. Av säkerhetsskäl är fortfarande passagen mellan Gasverksgatan 12 och 14 avstängd.