Edsgatan 1, Gasverksgatan 3,Norra Järnvägsgatan 2 och Gasverksgatan 5: Ny sophantering

AB Vänersborgsbostäder har under hösten grävt ned sopkärl modell SanSacs Molok i ert kvarter.

Vi kommer nu att få en betydligt bättre hantering av avfallet både beträffande hygien och arbetsmiljö för hyresgäster och personal.

Kärlen är placerade på gården.

De gamla soprummen stängs i samband med att de nya kärlen tas i bruk den 20 december 2019. OBSERVERA Tidningskärlet finns kvar som förut.