Residensgatan 36, byte av avloppsstam

Vi kommer att byta ut delar av avloppstammen då denna har spruckit. Arbetet innebär att vi måste stänga av vattnet och att varken vask, ho och toalett får användas under denna tid.

Utbytet utförs tisdagen den 3 mars med start klockan 09.30. Vi räknar med att vara klara omkring klockan 14.00.

Vi ber om ert överseende för de störningar som uppstår.