Södergatan 7 A, informationsmöte inför stambyte

Vi kommer att byta stammar i din lägenhet under försommaren/sommaren.

Tid: 11 mars kl. 18.00

Plats: Kyrkogatan 8, ingång från innergården där Skanska har sitt tillfälliga kontor

På mötet är personal med från både Vänersborgsbostäder och Skanska.

VÄLKOMNA!