Förrådsrenovering Skansgatan 3-5, Kronogatan 55-59, Karlslundsgatan 2-6

FÖRRÅDSRENOVERING I VÅR/SOMMAR

Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. Med start i maj ska vi byta ut fronter och dörrar på vindsförråden i kvarteret.

Innan renoveringen påbörjas behöver vi er hjälp med att ni håller entrésidan på förrådens insida fritt från saker. Det behöver vara tomt ca 1 meter in i förrådet.

Vi kommer att beställa en container som anländer under vecka 18. Där kan ni kasta det ni inte längre vill behålla. Om du har något stående i vindsgångar eller övriga gemensamma utrymmen får vi be er flytta in detta in i det egna förrådet. Detta kommer i annat fall att kastas.

Vi återkommer med mer information gällande bland annat tillträde och dylikt när det närmar sig ert hus.