Ombyggnad av badrum, Gasverksgatan 18

Vi kommer att utföra ombyggnad av badrum i fastigheten med start under vecka 21. Tyvärr innebär detta en del oväsen då kakel tas ned samt bilningsarbete kommer att utföras.

Arbetet pågår endast under dagtid. Vi räknar med att vara klara under vecka 27. Under tiden som arbetet pågår kommer en del buller och olägenheter att uppstå. Vi beklagar dessa störningar men arbetet är dessvärre nödvändigt.

SKANSKA har anlitats som entreprenör för projektet