Markarbeten Gasverksgatan 8-16, Södergatan 7 A-G

MARKARBETEN

Nu när stamrenoveringen börjar bli klar planerar vi en upprustning av gårdsmiljön.

Vi planerar att uppföra:

  • Nya sittbänkar
  • Ny mindre lekplats
  • Ny pergola med några odlingslådor
  • Nya cykelhus
  • Ny sopstation på parkeringen
  • Ny belysning
  • Ny asfaltering och plattläggning mm

I daglägenheten på Gasverksgatan 10 har vi ställt ut ritningar/skisser där ni själva kan se vad som planeras. Som entreprenör för projektet har Skanska med Oscarssons Mark som underentreprenör engagerats.