Markarbete-uteplats kvarteret Kastanjen

Vi har för avsikt att påbörja arbete med att anlägga en ny gemensam uteplats i kvarteret. Arbetet inleds redan den 1 juni. Som entreprenör har vi anlitat PEAB och vi räknar med att de behöver 4-5 veckor för att bli klara. Utrymmet på gården kan komma att påverkas av detta det kan dessutom bli en del oväsen dagtid. Vi ber om överseende med detta.

Redan den här veckan plockas de stora tujorna ned. Detta utförs av egen personal.

Vi reserveras oss för att vädret kan senarelägga arbetet