Markarbeten-uppdatering Gasverksgatan 8-16, Södergatan 7 A-G

MARKARBETEN
Markarbetet på gården, som vi tidigare har aviserat, startar tidigare än beräknat.
Anledningen till detta är att även delar av avloppsrören ska bytas ut i marken.
Ny beräknad starttid är under innevarande vecka (vecka 26).

Vi planerar att uppföra:
• Nya sittbänkar • Ny mindre lekplats • Ny pergola med några odlingslådor • Nya cykelhus • Ny sopstation på parkeringen • Ny belysning • Ny asfaltering och plattläggning mm