Renovering av lägenhet på Norra Järnvägsgatan 8 B

INFORMATION

Vi planerar att renovera en av lägenheterna i detta trapphus.

Arbetet påbörjas under vecka 36 och medför tyvärr en del buller och andra olägenheter framförallt vid bilningsarbetet. Bilningen pågår under någon eller några dagar medan själva renoveringen beräknas vara klar i slutet av september.

Vi ber om ert överseende för de störningar som uppstår.