Nygatan 31 A-G

Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. I ditt kvarter kommer vi nu att tvätta taken på framförallt norrsidorna (mot Skräcklan). Vi gör även punktinsatser på södersidorna och behandlar även dessa med grönfri. 

Arbetet kommer att pågå under tiden 5-9 oktober 2020. Ni som eventuellt har möbler eller annat stående utomhus ombeds att flytta undan dessa.

Parkeringarna utefter Nygatan och utmed vår del av Vallgatan kommer att stängas av för att säkerställa plats för skyliften. Fönstren ska vara stängda under tiden som arbetet pågår. Vår entreprenör spolar av fasaden efteråt men någon fönsterputs ingår inte.

Till sist hoppas vi att åtgärderna inte medför alltför stora störningar i ditt boende. Tack för att du hjälper oss att få fint i ditt kvarter.