Kronogatan 11-23, tvättning av tak

Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. I ditt kvarter kommer vi nu att tvätta taken på framförallt norrsidorna (mot Skräcklan). Vi gör även punktinsatser på södersidorna och behandlar även dessa med grönfri.

Arbetet kommer att pågå under tiden 26-30 oktober 2020. Ni som eventuellt har möbler eller annat stående på era balkonger eller utomhus ombeds att flytta undan dessa.

Trottoaren utefter Kronogatan kommer att stängas av för att säkerställa plats för skyliften. Parkeringen på gården vid Kronogatan 17-19 kan stundtals behöva användas får att komma åt taken på dessa hus. Fönstren ska vara stängda under tiden som arbetet pågår. Vår entreprenör för arbetet är Saneringsteknik. De spolar av fasaden efteråt men någon fönsterputs ingår inte.

Till sist hoppas vi att åtgärderna inte medför alltför stora störningar i ditt boende. Tack för att du hjälper oss att få fint i ditt kvarter.