Norra Järnvägsgatan 2 C-D, Gasverksgatan 5, tvättning av balkonger

Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. I ditt kvarter kommer vi nu att tvätta balkongerna inklusive golven. Dessutom tvättas skärmtaken över entréerna.

Vi kommer att utföra arbetet under tiden 26-30 oktober 2020. Ni som eventuellt har möbler eller annat på balkongen ombeds att flytta på dessa under tiden som arbetet pågår.

Paintab har anlitats som entreprenör. De tillträder era balkonger via skylift. Fönster och balkongdörr sköljs av efter tvättningen. Någon fönsterputs kommer dock inte att utföras.

Till sist hoppas vi att åtgärderna inte medför alltför stora störningar i ditt boende. Tack för att du hjälper oss att få fint i ditt kvarter.